Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Corporatiile transnationale si rolul lor in dezvoltarea economica

Descriere

Având forme şi structuri organizatorice extrem de diversificate, ce integrează resursele materiale şi umane aparţinătoare unui capital "multinaţional”, aceste firme au generat mecanisme economice noi, au transformat stări de fapt, generând extrateritorializarea activităţii de producţie, repartiţie, schimb şi consum. Ele au generat apariţia tendinţelor de globalizare a concurenţei şi de internaţionalizare a diverselor interese economice.

Multiplele surse de specialitate ne permit realizarea unei „fişe” sintetice a acestor firme:

 în lume există şi funcţionează cel puţin 40.000 de corporaţii multinaţionale, având peste 250.000 de filiale de producţie, cercetare, sau comercializare în alte state decât cel de origine;

 ele au ajuns să ofere peste 30% din produsul naţional brut mondial, 3/5 din comerţul mondial cu produse nonagricole;

 deţin 3/4 din capacitatea de inovaţie a întregii omeniri;

 în cadrul corporaţiilor sunt direct angajate peste 73 de milioane de persoane, iar efectele indirecte produse asupra ocupării şi specializării forţei de muncă sunt cel puţin tot atât de importante ca şi cele directe;

 stocul cumulat al investiţiilor directe de capital efectuate în străinătate de aceste firme a ajuns în prezent la impresionanta cifră de 2,6 trilioane de dolari, faţă de numai 519 miliarde de dolari în 1980 şi 1,7 trilioane în 1990;

 fluxurile anuale de investiţii directe în străinătate au înregistrat în ultimii 10 ani ritmuri de creştere valorică mai mari decât ritmurile de creştere a schimburilor comerciale internaţionale;

 deja, în anul 1988 primele 600 de mari corporaţii dădeau circa 25% din întreaga valoare adăugată a producţiei industriale mondiale;

 între primele 100 entităţi economice ale lumii (măsurate prin diverşi indicatori economici), 51 sunt în prezent corporaţii multinaţionale, - abia 49 sunt ţări (economii naţionale);

 o treime din comerţul mondial reprezintă, de fapt, tranzacţii economice între diferitele unităţi teritoriale ale aceleiaşi corporaţii multinaţionale (deci, comerţ intrafirmă);

Lista elementelor economice pe care le considerăm importante în definirea noilor dimensiuni cantitative şi calitative ale fenomenului corporaţii multinaţionale poate continua cu multe alte elemente pline de semnificaţii.

Fără a avea intenţia de a realiza, neapărat, o descriere a argumentelor pro sau contra corporaţiilor multinaţionale, trebuie, totuşi, să facem precizarea că argumentele, multe dintre ele pertinente, în favoarea sau împotriva rolului acestor firme sunt extrem de diversificate. Ele includ întreg spectrul de poziţii, pornind de la a considera aceste firme principalii promotori ai „neo-imperialismului mondial”, „instrumente create cu scopul de a menţine legăturile de dependenţă între Nordul bogat şi Sudul subdezvoltat”, „adevăraţi agenţi ai distrugerii identităţii naţionale” şi până la a le considera „principalele promotoare ale dezvoltării economice şi progresului tehnologic”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CUPRINS

CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INTEGRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PE PLAN INTERNAŢIONAL

1.1. FUZIUNEA INTERNAŢIONALĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

1.2. PRINCIPALELE FORME DE INTEGRARE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PE PLAN INTERNAŢIONAL

1.2.1. Trustul

1.2.2. Concernul

1.2.3. Holdingul

1.2.4. Grupul de interes economic

1.3. NAŢIONALITATEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE INTEGRATE

 

CAPITOLUL 2: ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE

2.1. APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CORPORAŢIILOR (SOCIETĂŢILOR) TRANSNAŢIONALE

2.2. CONCEPT ŞI STRUCTURĂ

2.2.1. Definiţia corporaţiilor transnaţionale

2.2.2. Structura corporaţiilor transnaţionale

2.3. TIPOLOGIA SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE

2.4. SPECIFICUL REGIMULUI JURIDIC PRIVIND CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE

 

CAPITOLUL 3: MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE

3.1. FACTORI DE DEZVOLTARE A CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE

3.2. STRATEGII ORGANIZAŢIONALE ALE SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE

3.3. PRACTICI SPECIFICE ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE

3.3.1. Repartizarea între unităţile componente a sarcinilor de producţie şi transplantul de activităţi

3.3.2. Manevrarea pârghiilor comercial-financiare în vederea evaziunii fiscale

3.3.3. Preţurile de transfer

3.3.4. Speculaţii monetare

 

CAPITOLUL 4: ROLUL CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

4.1. EFECTE ASUPRA ŢĂRILOR-GAZDĂ DEZVOLTATE

4.2. EFECTE ASUPRA ŢĂRILOR-GAZDĂ ÎN CURS DE DEZVOLTARE

4.3. EFECTE ASUPRA ŢĂRILOR DE ORIGINE ALE SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE

 

CAPITOLUL 5: STUDIU DE CAZ: COMPANIA „RANK XEROX”

5.1. PREZENTARE GENERALĂ A COMPANIEI RANK XEROX

5.2. CONCEPTUL GENERAL AL AFACERII

5.3. SITUAŢIA PIEŢEI

5.4. AMPLASAREA LOCALULUI

5.5. ECHIPAMENTUL

5.6. AMENAJAREA GENERALĂ A LOCALULUI ŞI A ECHIPAMENTULUI

5.7. PERSONALUL

5.8. PREŢURI.

5.9. SERVICII SUPLIMENTARE

5.10. PUBLICITATEA

 

CONCLUZII

 BIBLIOGRAFIE  

BIBLIOGRAFIE
 
 • Gheorghe Anghelache – “Societăţile de capitaluri”, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1997;
 • Victor Babiuc – “Dreptul comerţului internaţional”, Ed. Atlas Lex, Bucureşti, 1994;
 • Florin Bonciu – “Atragerea şi monitorizarea investiţiilor străine directe”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997;
 • Viorel Cornescu, Ioan Mihăilescu, Sica Stanciu, “Management General”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Viorel Cornescu, Gheorghe Creţoiu, Ion Bucur, „Economie”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Viorel Cornescu, „Managementul organizaţiei. Ghid practic”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.
 • Viorel Cornescu, Elena Druică, „Întreprindere. Management. Profit”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
 • M.N. Costin, Sergiu Deleanu – “Dreptul comerţului internaţional”, Ed. Lumina, Bucureşti, 1997;
 • M.N. Costin, C.M. Costin – “Dreptul comerţului internaţional”, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1999;
 • Ioan Denuţa – “Investiţiile străine directe în ţările est şi central-europene”, Ed. Economică, Bucureşti, 1998;
 • Sterian Dumitrescu, Ana Bal – “Economie mondială”, Ed. Economică, Bucureşti, 1999;
 • Constantin Enache, Constantin Micu – “Economie politică”, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2000;
 • Andreea Grecu – “Frenezia fuziunilor” în Tribuna Economică nr. 40/2000;
 • Ingram James, Robert Dunn – “International Economics”, Singapore, 1993;
 • Dumitru Mazilu – “Dreptul comerţului internaţional. Partea generală”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999;
 • Dumitru Mazilu – “Tendinţe şi orientări in statuarea regimului juridic al societăţilor transnaţionale” în Revista de drept comercial nr. 5/1999;
 • Dumitru Mazilu – “Globalizarea şi comerţul mondial. Adâncirea interdependenţelor economice. Instituţii ale globalizării în comerţul mondial. Nevoia armonizării intereselor tuturor ţărilor” în Revista de drept comercial nr. 7-8/2000;
 • Constantin Moisuc, Luminiţa Pistol, Elena Gurgu – “Economie internaţională. Probleme globale ale economiei mondiale”, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2001;
 • Mişu Negriţoiu – “Salt înainte. Dezvoltarea şi investiţiile străine directe”, Ed. Expert, Bucureşti, 1996;
 • Stere Popescu – “Corporaţiile transnaţionale, investiţiile în străinătate şi cooperarea internaţională”, Ed. I.N.I.D., Bucureşti, 1997;
 • Cătălin Postelnicu – “Corporaţiile multinaţionale. Locul şi rolul lor în economia mondială”, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1998;
 • Mirela Rusu – “Investiţiile străine directe”, Ed. Paideia, Bucureşti, 2000;
 • Constantin Sasu – “Organizarea şi conducerea societăţilor transnaţionale”, Uiv. “Al.I. Cuza”, Iaşi, 1992;
 • Ibrahim F.I. Shihata – “Promotion of Foreihn Direct Investment – A General Account, with Particular Reference to the Role of the World Bank Group”, I.C.S.I.D. Review, Foreign Investment Law Journal nr. 2/1995;
 • Ilie Şerbănescu – “Corporaţiile transnaţionale”, Ed. Politică, Bucureşti, 1978;
 • Alvin Toffler – “Corporaţia adaptabilă”, Ed. Antet, Bucureşti, 1999.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Corporatiile transnationale si rolul lor in dezvoltarea economica
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker