Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Normele O.I.M. si influenta lor asupra dreptului intern al muncii

Descriere

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu asupra uneia dintre cele mai importante organizaţii internaţionale interguvernamentale şi anume Organizaţia Internaţională a Muncii. În această lucrare am amintit rolul important pe care această organizaţie îl are pe plan internaţional în domeniul muncii şi progresului social, prin stabilirea de norme şi instrumente de lucru şi elaborarea de convenţii şi recomandări universal valabile.

Am prezentat pe baza materialului bibliografic consultat principiile care stau la baza activităţii organizaţiei, structura şi modul de lucru, tendinţele şi dorinţele de manifestare din punct de vedere legislativ, precum şi implicaţiile actelor normative emise de ea, pe plan internaţional şi asupra statelor membre ale organizaţiei.

Organizaţia Internaţională a Muncii este expresia necesităţii unor reglementări în domeniul muncii pe plan internaţional în contextul tendinţei de mondializare şi liberalizare a comerţului între statele lumii. În decursul istoriei sale, cu perioade bune, dar şi perioade mai puţin faste, organizaţia a emis peste 181 de convenţii şi apoximativ 188 de recomandări concentrându-şi atenţia asupra problematicii muncii şi domeniilor ce decurg din această activitate.

Un lucru deosebit care trebuie menţionat îl reprezintă capacitatea acestei organizaţii, prin activitatea foarte intensă desfăşurată în cadrul structurii sale interne, de a se adapta şi organiza în momentele cheie ale parcursului său istoric. Activitata acestei organizaţii s-a răsfrânt şi asupra legislaţiei ţării noastre în ce priveşte domeniul muncii şi protecţiei sociale.

Pe lângă faptul că România a făcut parte dintre membrii fondatori ai organizaţiei şi a adus în discuţie şi promovat în dezbateri o serie de acte normative deosebit de importante, ţara noastră a avut un model de inspiraţie şi totdată un ajutor deosebit din partea acestei organizaţii în crearea şi adoptarea legislaţiei în domeniul muncii pe plan intern în consens cu normele internaţionale.

Organizaţia Internaţională a Muncii desfăşoară o deosebită activitate de culegere, administrare şi emitere de informaţii către toate statele lumii pentru ca acestea să-şi poată crea propria legislaţie internă în strânsă armonie cu cea internaţională.

În concluzie, O.I.M. a fost şi rămâne în continuare una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care are puterea de a emite acte normative în domeniul muncii şi protecţiei sociale în cel mai democratic mod.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I Ideea abordării internaţionale a problematicii muncii şi crearea Organizaţiei Internaţionale a Muncii

I.1. Premisele istorico-ideologice ale creării O.I.M.

I.2. Fondarea O.I.M.

I.3. Evoluţia şi dezvoltarea O.I.M.

I.4. Rezultatele confruntărilor şi colaborărilor dintre O.I.M. şi statele membre

 

CAPITOLUL II Competenţa, componenţa şi structura Organizaţiei Internaţionale a Muncii

II.1. Competenţa O.I.M.

II.2. Componenţa O.I.M.

II.3. Organele de lucru ale O.I.M.

 

CAPITOLUL III Activitatea Organizaţiei Internaţionale a Muncii

III.1. Caracteristici generale

III.2. Activitatea de elaborare şi aplicare a normelor O.I.M.

III.2.1. Elaborarea convenţiilor

III.2.2. Adoptarea convenţiilor

III.2.3. Aplicarea convenţiilor

III.3. Activitatea de cooperare, informare şi asistenţă tehnică

III.3.1. Activitatea de cooperare şi asistenţă tehnică

III.3.2. Activitatea de informare

III.3.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică

 

CAPITOLUL IV Problematica elaborării şi aplicării normelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii

IV.1. Problematica elaborării convenţiilor şi recomandărilor

IV.2. Modul de aplicare al convenţiilor şi recomandărilor

IV.3. Eficientizarea normelor O.I.M. la ora mondializării

 

CAPITOLUL V România – prezenţă activă în cadrul O.I.M.

V.1. Prezenţa României la O.I.M. în perioada 1919-1942

V.2. Colaborarea României cu O.I.M. în perioada 1956-1989

V.3. Relansarea raporturilor dintre România şi O.I.M. după anul 1990

 

CAPITOLUL VI Influenţa normelor O.I.M. asupra dreptului intern al muncii

VI.1. Aspecte de ordin internaţional

VI.1.1. Variabilitatea influenţei în funcţie de anumite criterii

VI.1.2. Influenţa instrumentelor prin raportare la numărul ratificărilor înregistrate

VI.1.3. Influenţa convenţiilor neratificate şi a recomandărilor

VI.1.4. Influenţa instrumentelor O.I.M. şi efectul său pozitiv asupra legislaţiilor interne

VI.2. Aspecte de ordin regional

VI.2.1. Europa

VI.2.2. America Latină

 

CAPITOLUL VII Concluzii

BIBLIOGRAFIE

ANEXĂ - Convenţii ale O.I.M. ratificate de România  

BIBLIOGRAFIE:
 
 
 • Alexandru Athanasiu – “Dreptul securităţii sociale:, Ed. Actami, Bucureşti, 1995;
 • Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcăş – “Muncitorul şi legea. Dreptul muncii”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1999;
 • Gheorghe Bădică, Andrei Popescu – “Necesitatea sistematizării legislaţiei muncii” în Dreptul nr. 1/1992;
 • Şerban Beligrădeanu – “Impactul Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social asupra legislaţiei muncii” în Dreptul nr. 8/1997;
 • Şerban Beligrădeanu – “Încheierea, modificarea şi încetarea contractului de muncă”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976;
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase – “Drept internaţional contemporan”, Ed. IRSI, Bucureşti, 1995;
 • Florescu – “Consideraţii despre O.I.M. cu specială privire la convenţiile acestei organizaţii”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai nr. 3/1969, Cluj-Napoca;
 • Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea – “Dreptul muncii”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000;
 • Sanda Ghimpu, Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, Gheorghe Mohanu – “Dreptul muncii”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978;
 • Marinescu – “Politica socială interbelică în România. Relaţii între muncă şi capital”, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1991;
 • Maxim – “Organizaţia Internaţională a Muncii la semicentenar” în RRSI nr. 2/1969;
 • Teodor Meleşcanu – “Organizaţia Internaţională a Muncii”, Ed. Politică, Bucureşti, 1974;
 • I.I. Mirescu – “Clasa muncitoare şi Biroul Internaţional al Muncii”, Institutul de Arte Grafice “Bucovina”, Iaşi, 1919;
 • Adrian Năstase – “Acordurile internaţionale încheiate de România sau la care a devenit parte”, Ed. Atelierele Tipografice Metropol, Bucureşti, 1995;
 • Andrei Popescu – “Dreptul internaţional al muncii”, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1998;
 • Andrei Popescu – “România la Organizaţia Internaţională a Muncii”, Ed. Junimea, Iaşi, 1980;
 • Ion Traian Ştefănescu – “Tratat elementar de drept al muncii”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999;
 • Ion Traian Ştefănescu – “Dreptul colectiv al muncii”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
 • Dan Ţop – “Elemente de dreptul muncii”, Ed. Daniel, Târgovişte, 2000. 
ANEXĂ
Convenţii ale O.I.M. ratificate de România
 • Convenţia nr. 1/1919 privind durata muncii ratificată prin Decretul-Lege nr. 1990/1921;
 • Convenţia nr. 2/1919 privind şomajul, ratificată prin Decretul-Lege nr. 1990/1921;
 • Convenţia nr. 3/1919 privind protecţia maternităţii, ratificată prin Dectretul-Lege nr. 1990/1921;
 • Convenţia nr. 4/1919 privind munca de noapte a femeilor, ratificată prin Decretul-Lege nr. 1990/1921
 • Convenţia nr. 5/1919 privind vârsta minimă de angajare în industrie, ratificată prin Decretul-Lege nr. 1990/1921;
 • Convenţia nr. 6/1919 privind munca de noapte a copiilor din industrie, ratificată prin Decretul-Lege nr. 1990/1921;
 • Convenţia nr. 7/1920 privind vârsta de admitere a copiilor în munca maritimă, ratificată prin Decretul-Lege nr. 1902/1922;
 • Convenţia nr. 8 /l920 relativă la indemnizaţia de lipsa de lucru la caz de pierdere prin naufragiu, ratificată prin Legea nr. 73/1930;
 • Convenţia nr. 9/1920 privitoare la plasarea marinarilor, ratificată prin Legea nr. 73/1930;
 • Convenţia nr. 10/1921 relativă la vârsta de admitere a copiilor la munca agricolă, ratificată prin Legea nr. 73/1930;
 • Convenţia nr. 11/1921 relativă la drepturile de asociaţie şi coaliţie ale muncitorilor agricoli, ratificată prin Legea nr. 73/1930;
 • Convenţia nr. 13/1921 relativă la întrebuinţarea în pictură, ratificată prin Legea nr. 55/1923;
 • Convenţia nr. 14/1921 privind repausul săptămânal în industrie, ratificată prin Legea nr. 55/1923;
 • Convenţia nr. 15/1921 privind vârsta minimă la admiterea tinerilor la muncă în calitate de cărbunari sau fochişti, ratificată prin Legea nr. 55/1923;
 • Convenţia nr. 16/1921 privind examinarea medicală obligatorie a copiilor şi tinerilor întrebuinţaţi la bordul vaselor, ratificată prin Legea nr. 55/1923;
 • Convenţia nr. 24/1927 relativă la asigurarea de boală, ratificată prin Legea nr. 44/1929;
 • Convenţia nr. 27/1929 relativă la indicarea greutăţii pe colete mari transportate cu vapoarele, ratificată prin Legea nr. 194/1932;
 • Convenţia nr. 29/1930 privind munca forţată sau obligatorie, ratificată prin Decretul nr. 213/1957;
 • Convenţia nr. 59/1937 revizuită privind stabilirea vârstei minime pentru admiterea copiilor la muncile industriale, ratificată prin Decretul nr. 284/1973;
 • Convenţia nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul nr. 284/1973;
 • Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical, ratificată prin Decretul nr. 213/1957;
 • Convenţia nr. 88/1948 privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă, ratificată prin D. 284/1973;
 • Convenţia nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie, ratificată prin Decretul nr. 213/1957;
 • Convenţia nr. 95/1949 privind protecţia salariului, ratificată prin Decretul nr. 284/1973;
 • Convenţia nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă, ratificată prin Decretul nr. 352/1958;
 • Convenţia nr. 100/1951 privind egalitatea şi remunerarea mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină pentru o muncă de valoare egală, ratificată prin Decretul nr. 213/1957;
 • Convenţia nr. 108/1958 privind actele naţionale de identitate pentru personalul navigant, ratificată prin Decretul nr. 25/1976;
 • Convenţia nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi executării profesiei, ratificată prin Decretul nr. 284/1973;
 • Convenţia nr. 116/1961 privind revizuirea parţială a Convenţiilor adoptate de Conferinţa Generală a O.I.M., ratificată prin Decretul nr. 722/1964;
 • Convenţia nr. 117/1962 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale, ratificată prin Decretul nr. 284/1973;
 • Convenţia nr. 122/1964 privind politica de ocupare a forţei de muncă, ratificată prin Decretul nr. 284/1973;
 • Convenţia nr. 127/1967 privind greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător, ratificată prin Decretul nr. 83/1975;
 • Convenţia nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul nr. 83/1975;
 • Convenţia nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare, ratificată prin Decretul nr. 83/1975;
 • Convenţia nr. 134/1970 privind prevenirea accidentelor de muncă ale navigatorilor maritimi, ratificată prin Decretul nr. 83/1975;
 • Convenţia nr. 135/1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora, ratificată prin Decretul nr. 83/1975;
 • Convenţia nr. 136/1971 privind protecţia contra riscurilor de intoxicaţie datorate benzenului, ratificată prin Decretul nr. 83/1975;
 • Convenţia nr. 137/1973 privind repercursiunile sociale ale noilor metode de lucru în porturi, ratificată prin Decretul nr. 83/1975;
 • Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta de încadrare în muncă, ratificată prin Decretul nr. 83/1975;
 • Convenţia nr. 144/1976 privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, ratificată prin Legea nr. 96/1992;
 • Convenţia nr. 154/1981 privind promrvarea negocierii colective, ratificată prin Legea nr. 112/1992;
 • Convenţia nr. 168/1988 privind promovarea angajării şi protecţia şomajului, ratificată prin Legea nr. 112/1992.

   

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Normele O.I.M. si influenta lor asupra dreptului intern al muncii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2001
Numar de pagini: 83
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker