Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Identificarea criminalistica (2)

Descriere

Începuturile criminalisticii sunt strâns legate de medicina legală. Necesitatea rezolvării unor probleme de identificare a persoanei, a cadavrului şi a instrumentului vulnerant a determinant elaborarea unor metode specifice criminalisticii de mai târziu.

Înfiinţarea la 20 decembrie 1893 a Institutului de medicină-legală din Bucureşti de către prof. Mina Minovici a constituit o veritabilă premieră mondială, care a stârnit admiraţia şi chiar invidia unor somităţi ale vremii, cum ar fi P. Brouardel şi B. Balthazard din Paris, S. Ottolenghi din Roma, F. Strassmann din Berlin, F. Djan din Ankara etc. Pe bună dreptate ca întemeietori ai criminalisticii româneşti pot fi consideraţi cei trei fraţi Minovici.

Printre primii aderenţi la sistemul de identificare a lui A. Bertillon, bazat pe măsurători antropometrice, se numără şi Mina Minovici, care la 15 martie 1892 a înfiinţat serviciul antropometric ce a funcţionat ca unitate a ministerului justiţiei. Servicii similare au existat în Franţa în 1879, în Anglia în 1891, în Germania şi Argentina în 1893, în Olanda din 1894, în Austria şi Bulgaria din 1895.

Fiecare fişă antropometrică întocmită la acest serviciu cuprindea datele de stare civilă, antecedentele penale, măsurile corpului, datele referitoare la conformaţia gurii, nasului, buzelor, bărbiei, urechii drepte, conturul capului şi sprâncenelor, culoarea feţei şi semnele particulare.

„Tratatul complet de medicină legală” (1929-1930) va sintetiza întreaga activitate a profesorului Mina Minovici. Acest material rămâne şi astăzi de referinţă în domeniu. Andrei Ionescu, şeful Serviciului de antropometrie din 1892 şi până în 1914, va introduce dactiloscopia ca metodă de bază în identificare. Valentin Sava va impune ca fiecare arest preventiv sau penitenciar să completeze arhiva cu fişele tuturor deţinuţilor.

În 1934 ia naştere „Societatea română de grafologie”, având două secţii: psihologie grafică care, după moartea lui Ştefan Minovici, a fost condusă de C. I. Parhon.

Între 1946 şi 1957 în cadrul Institutului medico-legal a funcţionat „Corpul experţilor grafici” al cărui preşedinte a fost Aurel Boia .

În 1943 se înfiinţează Serviciul tehnico-ştiinţific şi Laboratorul de criminalistică al Prefecturii Capitalei, la care se organizează un cazier monodactilar şi palmar şi un cazier decadactilar al infractorilor din Bucureşti, arhiva judiciară şi cartotecile modus-operandi, precum şi atelierele fotografice şi de confecţionare a mulajelor.

După 1944 serviciul ia o mare amploare, când se realizează nu numai descoperirea infractorilor cu ajutorul fişelor dactiloscopice, dar şi identificarea urmelor după proiectilele şi tuburile de cartuş ridicate de la locul săvârşirii unei crime.

Pentru probleme de criminalistică cu profil medico-legal funcţionează Laboratorul de biocriminalistică al Institutului medico-legal „Prof. Dr. Mina Minovici”, care se ocupă cu traseologie lezională, balistică şi dactiloscopie, ultima aplicată la identificarea cadavrelor şi persoanelor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: ROLUL IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE ÎN ACTIVITATEA JUDICIARĂ

SECŢIUNEA A II-A: SCURT ISTORIC AL IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE ÎN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL II: METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

§ 1. NOŢIUNE

§ 2. OBIECTUL IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

§ 3. PRINCIPIILE IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

SECŢIUNEA A II-A: ETAPELE IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

SECŢIUNEA A III-A: METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

§ 1. FUNDAMENTUL METODOLOGIC

§ 2. REALIZAREA EXAMENULUI COMPARATIV

SECŢIUNEA A IV-A: CONSIDERAŢII PRIVIND ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

SECŢIUNEA A V-A: FORMULAREA CONCLUZIILOR ÎN RAPORTUL DE EXPERTIZĂ

 

CAPITOLUL III: GENURI DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICĂ

SECŢIUNEA I: METODA DACTILOSCOPICĂ

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. CLASIFICAREA DESENULUI PAPILAR

§ 3. DETALIILE CARACTERISTICE ALE DESENULUI PAPILAR

§ 4. POSIBILITĂŢI OFERITE DE EXPERTIZELE DACTILOSCOPICE

SECŢIUNEA A II-A: URMELE DE PICIOARE ŞI ROLUL LOR ÎN IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ

§ 1. CLASIFICAREA URMELOR DE PICIOARE

§ 2. FORMAREA URMELOR DE PICIOARE

§ 3. EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A URMELOR DE PICIOARE

SECŢIUNEA A III-A: IDENTIFICAREA BALISTICO-JUDICIARĂ

§ 1. CATEGORII DE URME LĂSATE DE ARMELE DE FOC

§ 2. ASPECTE GENERALE PRIVIND DESCOPERIREA, FIXAREA ŞI RIDICARE ARMELOR DE FOC ŞI A URMELOR ACESTORA

§ 3. INFORMAŢII CE POT FI OBŢINUTE PRIN INTERPRETAREA URMELOR PRODUSE DE ARMELE DE FOC

§ 4. ASPECTE PRIVIND IDENTIFICAREA ARMELOR DE FOC

SECŢIUNEA A IV-A: IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUPĂ SCRISUL DE MÂNĂ

§ 1. CONSIDERAŢII GENERALE

§ 2. CARACTERISTICILE SCRISULUI. IDENTIFICAREA PERSOANEI SCRIPTORULUI

§ 3. EXAMINAREA COMPARATIVĂ ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII PERSOANEI DUPĂ SCRIS

SECŢIUNEA A V-A: IDENTIFICAREA BIO-CRIMINALISTICĂ

§ 1. IDENTIFICAREA DUPĂ URMELE DE SÂNGE

§ 2. IDENTIFICAREA DUPĂ URMELE DE SALIVĂ

§ 3. IDENTIFICAREA DUPĂ URMELE DE SPERMĂ

§ 4. AMPRENTA GENETICĂ (ADN) ŞI ROLUL EI ÎN IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ

SECŢIUNEA A VI: IDENTIFICAREA PERSOANELOR

§ 1. METODA PORTRETULUI VORBIT

§ 2. PORTRETUL SCHIŢAT

§ 3. FOTOROBOTUL

§ 4. IDENTI-KIT-UL

§ 5. MIMICOMPOZITORUL

§ 6. SINTETIZORUL FOTOGRAFIC

§ 7. PORTRETUL ROBOT COMPUTERIZAT

§ 8. EXPERTIZA FOTOGRAFIEI DE PORTRET

§ 9. RECUNOAŞTEREA PERSOANELOR DUPĂ FOTOGRAFIE

§ 10. FOTOGRAFIA SEMNALMENTELOR

SECŢIUNEA A VII-A: IDENTIFICAREA CADAVRELOR NECUNOSCUTE

§ 1. METODA SUPRAPROIECŢIEI

§ 2. RECONSTITUIREA FIZIONOMIEI DUPĂ CRANIU

§ 3. IDENTIFICAREA DUPĂ RESTURILE OSOASE

§ 4. IDENTIFICARE DUPĂ SISTEMUL DENTAR ŞI LUCRĂRILE STOMATOLOGICE

§ 5. FOTOGRAFIA ŞI IDENTIFICAREA CADAVRELOR NECUNOSCUTE

§ 6. IDENTIFICAREA PRIN EXPERTIZA FOTOGRAFIEI DE PORTRET

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
 • Camil Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • Camil Suciu, „Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România, Şcoala românească de criminalistică”, Serviciul cultural, presă şi editorial, 1975.
 • Emilian Stancu, „Criminalistica”, Vol. I şi II, Ed. Actami, Bucureşti, 1999.
 • Emilian Stancu, Criminalistica – ştiinţa investigării infracţiunilor, vol. I, Ed. Tempus SRL, Bucureşti, 1992.
 • Emilian Stancu, „Ştiinţa investigării infractorilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993, vol. I.
 • Emilian Stancu, „Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.
 • Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, „Identificarea criminalistică”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990.
 • Ion Argeşeanu, „Criminalistica şi medicina legală în slujba justiţiei”, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.
 • Mina Minovici, „Tratat complet de medicină legală”, Vol. II, Bucureşti, 1930.
 • Nicolae Dan, “Tratat practic de Criminalistică”, vol.II, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1979.
 • Mircea Constantinescu, “Consideraţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică”, editată de Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979.
 • Gh. Păşescu, „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.
 • Gh. Păşescu, Ion R. Constantin, „Secretele amprentelor papilare”, Editura Naţional, Bucureşti, 1996.
 • S. M. Potapov, “Introducere în criminalistică”, Moscova, 1949.
 • Ehrenfried Stelzer, “Criminalistica”, vol.I, “Teoria şi metodologia criminal­istică generală”, Ed. Ştiinţifică germană, 1977.
 • I. Mircea, “Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
 • Constantin Ţurai, „Elemente de criminalistică şi tehnică criminală”, Bucureşti, 1947.
 • Constantin Ţurai, Constantin I. Leonida, „Dermatoglifia. Amprente palmoplantare”, Editura Medicală, Bucureşti, 1971.
 • Păşescu Nicolae, Culcea Dumitru, “Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare”, în lucrarea “20 de ani de expertiză criminalistică”, Bucureşti, 1978.
 • M. Constantinescu, “Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice”, în culegerea de referate “Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”.
 • I. R. Constantin şi M. Rădulescu, “Dactiloscopia”, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti.
 • C. Ţurai, C. Panghe, „Un nou tip de desen papilar digital, palmar şi plantar, tipul danteliform şi problemele de clasificare şi identificare medico-legală şi criminalistică pe care le ridică”, comunicare prezentată la Societatea de ştiinţe medicale, Bucureşti, 1973.
 • Ilona Buta, „Amprentarea pe cale chimică a persoanelor”, Supliment la „În slujba patriei”, Bucureşti, 1985.
 • C. R. Bălănescu, Balistică şi tir de vânătoare, Ed. AGVPS, 1958.
 • G. Scripcaru, M. Terbancea, Medicină legală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
 • V. Beliş, Probleme generale de traumatologie mecanică, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • D. Şchiopu, “Leziuni prin armele de foc”, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • V. Beliş, V. Dragomirescu, Medicină legală, Editura Teora, Bucureşti, 1992.
 • V. Măcelaru, Balistica judiciară, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1972.
 • Andrei Athanasiu, Scris şi personalitate,Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • Wilson R. Harison, Descoperirea falsurilor,Ed. Sweet and Maxwell, Londra, 1964.
 • C.I. Teodosiu, Cu privire la rolul tipului activităţii nervoase superioare în diferenţierea individuală a scrisului, în Revista “Probleme de medicină legală şi de criminalistică”, vol. 4/1965.
 • L. Bidian, I. Vicol, Îndrumarul specialistului în grafoscopie, Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. 1970.
 • C.I. Parhon Încercări de grafolo­gie ştiinţifică. Opere alese, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1957.
 • Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, Lidia Popa, „Introducere în teoria şi practica medico-legală”, Vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
 • M. Terbancea, M. Vasiliu, M. Boia, K. Crainic, „Limitele şi posibilităţile examenelor serologice în infracţiunile privind viaţa sexuală”, în culegerea „Şcoala românească de criminalistică”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1975.
 • T. Butoi, V. Iftenie, A. Boroi, A. Butoi, „Sinuciderea un paradox. Consideraţii psiho-sociologice, bio-medicale şi juridice”, Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2000.
 • P. Ştefănescu, „În slujba vieţii şi adevărului”, Vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, 1984.
 • C-tin Dumitrescu, Curs de tehnică crimi­nalistică, vol. II, Editat de şcoala de ofiţeri a Mininisterului de Interne, Bucureşti, 1983, p. 117 şi urm.
 • C. Panghe, Ctin Dumitrescu, „Portret vorbit”, Ed. Ministerul de Interne, I.G.M., 1974.
 • G, Asanache, L. Mărcuş, „Elemente de medicină biocriminalistică”, Partea I, vol. I, Bucureşti, 1978.
 • C. Panghe, „Tratat practic de criminalistică”, vol. I, Ed. Ministerul de Interne.
 • C-tin Dumitrescu, E. Gacea, „Elemente de antropologie Judiciară”, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993.
 • D. Theodorescu, „Mic atlas de anatomia omului”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
 • Paul Popescu Neveanu, „Dicţionar de Psihologie”, Editura Albatros, Bucureşti, 1978.
 • Păunescu – Podeanu, „Baze clinice pentru practica medicală”, vol. II, p. 147, Ed. Medicală, Bucureşti, 1983.
 • Asanache, L. Mărcuş, „Elemente de medicină biocriminalistică”, Institutul „Victor Babeş”, Bucureşti, 1978.
 • Cantemir Rişcuţia, “Reconstituirea fizionomiei după craniu”, în Revista “Probleme de medicina legală şi criminalistică”, nr. 7-8/1969
 • Ştefan Popa, Nicolae Stoian, Ştefan Neicu, „Fotografia judiciară”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1992. Paul L. KIrk’ “Crime lnvestigation, Physical Evidence and the Police Labo-rator’y’, Interscience Pubiishers, NewYork, 1966.
 • Lalande, “Vocabulaire technique et critique de Philosophie”, Presses Universitaire de France, Paris, 1974.
 • John I.Thoroiiton, „La doctrine de la dissimilitude unique dans l ‘identification dactyloscopique”, R.I.P.C. nr. 306, martie 1977.
 • Katona Geza, “Cercetarea de identificare a urmelor în procedura penală”, Budapesta, 1965.
 • V. I. Keldin, “Identificarea şi rolul ei în stabilirea adevărului în cauzele penale”, Ed. Universităţii din Moscova, 1969.
 • F. Engels, „Dialectica naturii”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964.
 • Charles Sannie, „La recherche scientifique du criminel”, Collection Arman-Colin, Paris, 1954.

   

 

Titlul lucrarii: Identificarea criminalistica (2)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 119
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Identificarea criminalistica (2)

Identificarea criminalistica (2)

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker