Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept administrativ

Descriere

 Lucrarea de faţă este rezultatul unei activităţi intense de cercetare în domeniul dreptului administrativ, domeniu în care s-au produs frecvente modificări legislative în ultimii ani, cea ce impunea actualizarea sau chiar regândirea unora dintre problemele specifice acestei ramuri de drept.

   Cu un conţinut ştiinţific riguros şi concis, bazat pe o bibliografie română şi străină foarte bogată, autoarea abordează întreaga problematică a dreptului administrativ, analiza instituţiilor fiind făcută atât teoretic, dar mai ales practic, pe baza jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
  Cartea se adresează nu numai studenţilor de la facultăţile de drept, ci şi cercetătorilor, specialiştilor, practicienilor şi tuturor celor interesaţi de unul dintre cele mai dinamice domenii ale dreptului public, şi anume dreptul administrativ.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 69.00
Cantitate:

 Cuprins

PARTEAI. NOŢIUNI GENERALE

Capitolul I. Noţiuni generale despre administraţia publică
Capitolul al II-lea. Dreptul administrativ – cadru juridic de realizare a administraţiei publice
Capitolul al III-lea. Relaţiile dreptului administrativ cu dreptul constituţional şi cu ştiinţa administraţiei
Capitolul al IV-lea. Principii generale de organizare administrativă
 
PARTEA A II-A.ORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Titlul I. Preşedintele României, Guvernul şi organele administraţiei publice centrale de specialitate
Capitolul I. Preşedintele României
Capitolul al II-lea. Guvernul
Capitolul al III-lea. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate
Capitolul al IV-lea. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administrative autonome
 
Titlul al II-lea. Administraţia publică locală
Capitolul I. Consideraţii introductive privind administraţia
publică locală. Principiile organizării administraţiei publice locale
Capitolul al II-lea. Consiliile locale
Capitolul al III-lea. Primarul şi viceprimarul
Capitolul al IV-lea. Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului
Capitolul al V-lea. Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
Capitolul al VI-lea. Administraţia publică a municipiului Bucureşti
Capitolul al VII-lea. Consiliul judeţean
Capitolul al VIII-lea. Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora
Capitolul al IX-lea. Iniţiativa cetăţenească
Capitolul al X-lea. Administratorul public
Capitolul al XI-lea. Contravenţii şi sancţiuni
Capitolul al XII-lea. Lucrările publice de interes local
Capitolul al XIII-lea. Prefectul
 
PARTEA A III-A. DOMENIUL PUBLIC ŞI DOMENIUL PRIVAT
Capitolul I. Reglementarea actuală a domeniului public şi a domeniului privat din România
Capitolul al II-lea. Domeniul public şi domeniul privat în doctrina
de specialitate. Definiţii. Trăsături
Capitolul al III-lea. Concepţia Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Capitolul al IV-lea. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public şi privat de interes local potrivit Legii nr. 215/2001
Capitolul al V-lea. Clasificarea domeniului public
Capitolul al VI-lea. Procedee de drept public privind constituirea domeniului public
Capitolul al VII-lea. Cadrul instituţional al regiunilor de dezvoltare din România
 
PARTEA A IV-A. ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Capitolul I. Privire generală asupra formelor de activitate a autorităţilor administraţiei publice
Capitolul al II-lea. Liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională în administraţia publică
Capitolul al III-lea. Actele administrative
Capitolul al IV-lea. Condiţiile de valabilitate a actelor administrative
Capitolul al V-lea. Efectele juridice ale actelor administrative
Capitolul al VI-lea. Contractele administrative
 
PARTEA A V-A. CONTROLUL ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Capitolul I. Controlul administrativ
Capitolul al II-lea. Contenciosul administrativ
 
PARTEA A VI-A. FUNCŢIA PUBLICĂ
Capitolul I. Funcţia publică şi funcţionarul public
 
PARTEA A VII-A. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ PATRIMONIALĂ
Capitolul I. Răspunderea contravenţională
Capitolul al II-lea. Răspunderea administrativă patrimonială

Titlul cartii: Drept administrativ
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Iunie 2009
Numar de pagini: 656
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Drept administrativ

Drept administrativ

Pretul nostru: Lei (Ron) 69.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker