Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Arestarea nelegala si cercetarea abuziva (2)

Descriere

Libertatea persoanei reprezintă o valoare socială de a cărei importanţă dreptul românesc este adânc pătruns, normele legale asigurând o consecventă realitate a acestora, iar organele judiciare având obligaţia respectării întocmai a tuturor dispoziţiilor referitoarea la realizarea ei. Libertatea persoanei face parte din drepturile fundamentale ale omului.

Acestea, după cum s-a arătat în doctrina contemporană, sunt drepturi subiective şi indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, care sunt înscrise şi garantate de norme având o deosebită valoare juridică (declaraţii de drepturi, constituţii, alte legi fundamentale).

Preocuparea pentru asigurarea libertăţii persoanei trece peste limitele teritoriale ale unui stat, motiv pentru care acest drept fundamental este ocrotit în mod special de foarte numeroase documente internaţionale. Importanţa acestor documente este atât de mare încât legislaţiile interne ale statelor care respectă drepturile şi libertăţile omului se aliniază de regulă la normele unanim admise pe plan internaţional. În acord cu această idee, Constituţia României înscrie regula că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţeneşti vor fi aplicate şi interpretate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. În completare, Legea fundamentală precizează că o adevărată garanţie a respectării tezei enunţate, că dacă există neconcordanţe între legile interne şi pactele ori tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, au prioritate reglementările internaţionale.

Libertatea individuală este consacrată şi larg asigurată de numeroase dispoziţii pe care Constituţia le cuprinde în art. 23. În acest context se arată că reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi modalităţile indicate de lege. Art. 23 alin. 5 din Constituţie se referă la dreptul celui privat de libertate de a cunoaşte exact motivele măsurilor luate faţă de persoana sa. De aceea, se prevede că celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege motivele reţinerii sau arestării.

Cum orice măsură de prevenţie este legată de săvârşirea unei infracţiuni, învinuirea pentru care urmează să fie tras la răspundere penală i se aduce la cunoştinţă celui în cauză, în cel mai scurt timp, numai în prezenţa avocatului ales sau numit din oficiu. Principiile generale înscrise în art. 23 din Constituţie sunt preluate şi dezvoltate în Codul de procedură penală în art. 5 mai ales din punct de vedere al garantării libertăţii.

Pentru a evita posibilitatea unor abuzuri şi pentru a da dreptul persoanelor care consideră că faţă de ele s-a luat o măsură ilegală de privaţiune de libertate, legea permite celui interesat să se adreseze instanţei competente în tot cursul procesului penal. Orice persoană faţă de care s-a luat o astfel de măsură are dreptul în condiţiile prevăzute de lege, la repararea pagubei suferite.

Dacă cel împotriva căruia s-a luat măsura arestării preventive sau o măsură de restrângere a libertăţii consideră că aceasta este ilegală, are dreptul, în tot cursul procesului penal, să se adreseze instanţei competente, potrivit legii. Orice persoană împotriva căreia s-a luat ilegal o măsură preventivă are dreptul la repararea pagubei suferite în condiţiile prevăzute de lege. Legea precizează că în tot cursul procesului penal învinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune. Acest principiu apare înscris şi în Constituţia României din anul 2003 care, în art. 23.

Tot astfel, potrivit art. 20 din Constituţie, dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor trebuie interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte şi că dacă există neconcordanţe între acte internaţionale şi legislaţia internă, au prioritate reglementările de drept internaţional.

Pe lângă reglementarea de principiu, legea instituie şi anumite garanţii practice pentru respectarea libertăţii persoanei prin limitarea expresă a cazurilor în care se poate dispune privarea de libertate, prin repartizarea exactă a prerogativelor privării de libertate, stabilind competenţa organelor de cercetare, a procurorului şi a instanţei de judecată în acest sens (dacă reţinerea se poate dispune de organul de cercetare penală, arestarea preventivă intră în atribuţiile instanţei), şi prin controlul judiciar permanent care se poate efectua atât asupra legalităţii măsurilor luate, cât şi asupra locurilor de deţinere etc.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

„ARESTAREA NELEGALĂ ŞI CERCETAREA ABUZIVĂ”

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

SUBCAPITOLUL 1: CADRUL JURIDIC GENERAL ŞI PARTICULAR AL INFRACŢIUNII

Secţiunea 1.1. Caracterele infracţiunii de arestare nelegală şi cercetare abuzivă în raportul cu cadrul juridic general

Secţiunea 1.2. Caracterele infracţiunii de arestare nelegală şi cercetare abuzivă în raportul cu cadrul juridic particular

SUBCAPITOLUL 2: INFRACŢIUNEA DE ARESTARE NELEGALĂ ŞI CERCETARE ABUZIVĂ ÎN CONTEXTUL PROTECŢIEI DREPTURILOR OMULUI

Secţiunea 2.1. Inviolabilitatea persoanei, obiect al protecţiei juridice

Secţiunea 2.2. Protejarea justiţiei: instrument al protejării drepturilor omului

Secţiunea 2.3. Cadrul legislativ intern privind protecţia drepturilor vătămate prin comiterea infracţiunii de arestare nelegală şi cercetare abuzivă

2.3.1. Prevederile Constituţiei României revizuită în anul 2003

2.3.2. Dispoziţiile Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

Secţiunea 2.4. Cadrul legislativ internaţional privind protecţia drepturilor omului vătămate prin comiterea infracţiunii de arestare nelegală şi cercetare abuzivă

2.4.1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

2.4.2. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice

2.4.3. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

SUBCAPITOLUL 3: INCRIMINAREA INFRACŢIUNII DE ARESTARE NELEGALĂ ŞI CERCETARE ABUZIVĂ DIN PUNCT DE VEDERE ISTORICO-LEGISLATIV

 

CAPITOLUL II: STRUCTURA JURIDICĂ A INFRACŢIUNII DE ARESTARE NELEGALĂ ŞI CERCETARE ABUZIVĂ

SUBCAPITOLUL 1: TERMENII INFRACŢIUNII

Secţiunea 1.1. Conţinutul legal al infracţiunii

Secţiunea 1.2. Obiectul juridic

1.2.1 Obiectul juridic de grup

1.2.2. Obiectul juridic special

1.2.3. Obiectul material

Secţiunea 1.3. Subiecţii infracţiunii şi participarea

1.3.1. Subiectul activ.

1.3.2. Participaţia penală

a. Coautorat

b. Instigarea

c. Complicitatea

1.3.3. Subiectul pasiv

SUBCAPITOLUL 2: CONŢINUTUL CONSTITUTIV

Secţiunea 2.1. Latura obiectivă

2.1.1. Elementul material

2.1.2. Urmarea imediată

2.1.3. Raportul de cauzalitate

Secţiunea 2.2. Latura subiectivă

 

CAPITOLUL III: FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

SUBCAPITOLUL 1: FORMELE

Secţiunea 1.1. Forma actelor preparatorii

Secţiunea 1.2. Forma tentativei

Secţiunea 1.3. Forma consumată

SUBCAPITOLUL 2: MODALITĂŢILE

Secţiunea 2.1. Modalităţile normative

Secţiunea 2.2. Modalităţile faptice

SUBCAPITOLUL 3: REGIMUL SANCŢIONATOR

Secţiunea 3.1. Pedeapsa principală şi pedeapsa complementară

Secţiunea 3.2. Măsuri de siguranţă

 

CAPITOLUL IV: ASPECTE DE DREPT PROCESUAL PENAL PRIVIND INFRACŢIUNEA DE ARESTARE NELEGALĂ ŞI CERCETARE ABUZIVĂ

SUBCAPITOLUL 1: ASPECTE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ

SUBCAPITOLUL 2: ASPECTE PRIVIND JUDECATA

 

CAPITOLUL V: INCRIMINAREA INFRACŢIUNII DE CERCETARE NELEGALĂ ŞI CERCETARE ABUZIVĂ ÎN CODURILE PENALE ALE ALTOR STATE

SUBCAPITOLUL 1: CODUL PENAL FRANCEZ SUBCAPITOLUL 2: CODUL PENAL ITALIAN

SUBCAPITOLUL 3: CODUL PENAL GERMAN

SUBCAPITOLUL 4: CODUL PENAL SPANIOL

 

CAPITOLUL VI: ASPECTE DIN PRACTICA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI PRIVIND ÎNCĂLCAREA ARTICOLULUI 5 ŞI A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

SUBCAPITOLUL 1: CAZURI PRIVIND ÎNCĂLCAREA DISPOZIŢIILOR ART. 5 ŞI ART. 3

1.1. Preliminarii

1.2. Jurisprudenţă

 CAZUL LUKANOV contra BULGARIEI - Detenţia provizorie a unui parlamentar bănuit de a fi deturnat fonduri publice în timpul cât a fost viceprim-ministru.

 CAZUL GUZZARDI contra ITALIEI

 CAZUL TOMASI CONTRA FRANŢEI Tratament suferit în timpul unei reţineri, durata procedurii angajate pentru un asemenea tratament şi durata unei detenţii provizorii (art. 3 din Convenţie)

SUBCAPITOLUL 2: GARANŢII PROCESUALE ÎN CAZUL PRIVĂRII DE LIBERTATE

2.1. Dreptul de a fi informat.

2. 2. Arestarea preventivă.

2. 3. Habeas Corpus.

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII

 BIBLIOGRAFIE 

- B i b l i o g r a f i e -
 
 • Buergenthal Thomas, Weber Renate, „Dreptul internaţional al drepturilor omului”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • Coman Florian, Purdă Nicolae, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Era, Bucureşti, 1999.
 • Diaconescu Gh., „Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • Dianu Tiberiu, „Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Dobrinoiu Vasile, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I – „Teorie şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Dongoroz Vintilă, „Drept penal”, Bucureşti, 1932.
 • Dongoroz Vintilă, „Drept penal”, Tirajul, Bucureşti, 1939.
 • Dongoroz Vintilă, Dărângă Gheorghe, Kahane Siegfried, Lucinescu Dumitru, Nemeş Aurel, Popovici Mihai, Sârbulescu Petre, Stoican Vasile, „Noul Cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
 • Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”,Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
 • Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală - partea generală”, Editura Academiei, 1975.
 • Duculescu Victor, „Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Gheorghiu-Brădet Ion, „Drept penal român – partea specială”, vol. I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1994.
 • Loghin Octavian, Filipaş Avram, „Drept penal român. Partea specială”,Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
 • Loghin Octavian, Toader Tudorel, „Drept penal român, partea specială”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Mateuţ Gh., Blag M., „Unele probleme privind distincţia dintre tentativa de omor şi vătămare corporală gravă prin punerea în primejdie a vieţii persoanei” în „Dreptul”, nr. 10-11/1993.
 • Mazilu Dumitru, „Drepturile omului – concept, exigenţe şi relaţii contemporane ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Micu Doina, „Garantarea drepturilor omului”, Editura ALL Back, Bucureşti, 1998.
 • Mitrache C., „Drept penal român – partea generală”, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Casa de editură şi presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1997.
 • Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu, Butoi Tudorel, „Psihologie judiciară”, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Moroianu-Zlătescu Irina, „Drepturile omului”, Editura André, Bucureşti, 1993.
 • Nistorenu Gheorghe, Dobrinoiu Vasile, Boroi Alexandru, Pascu Ilie, Molnar Ioan, Lazăr Valerică, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Oroveanu-Hanţiu A., „Drept penal special – Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei”, Vol. I, Editura SITECH – Craiova, 1998.
 • Predescu Ovidiu, „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – Implicaţiile ei asupra dreptului penal român”, Editura Lumina Lex, 1998.
 • Rădulescu M. Sorin, „Sociologia violenţei (intra)familiale – victime şi agresori în familie”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Rătescu G.C., Ionescu-Dolj I., Perieţeanu Gr. I., Dongoroz V., Aznavorian H., Pop Traian, Papadopolu I. Mihail, Pavelescu N., „Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. III, partea specială, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937.
 • Scripcaru Gh., Terbancea M., „Patologie medico-legală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Sima Constantin, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Sopon V., Biro L., „Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale pot fi săvârşite în mod continuat?” în „Justiţia Nouă”, nr. 2/1969.
 • Stănoiu M. Rodica, Brezeanu O., Dianu T., „Tranziţia şi criminalitatea”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.
 • Suceavă Ion, Viorel Marcu, Constantin Gh., „Omul şi drepturile sale”, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1991.
 • Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Rămureanu V., „Codul penal al R.S.R. comentat şi adnotat”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • Volonciu Nicolae, „Tratat de procedură penală – partea generală”, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • Volonciu Nicolae, „Tratat de procedură penală – partea specială”, vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
 • Carmen Paraschiv, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002,
 • Adrain Ştefan Tulbure, Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • Vicent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, IRDO, 1998
 • N. lliescu, Libertatea persoanei în lumina dispoziţiilor din Codul de procedură penală, în SCJ, nr. 3, din 1971.
 • G. Antoniu, Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului penal român, în R.D.P. nr. 3/1996.
 • Ioan Vida, Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • ABC-ul drepturilor omului, SIRDO, Bucureşti, 1993.
 • Ovidiu Predescu, Convenţia europeană a drepturilor omului. Implicaţiile ei asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1996.
 • Gh. Nistoreanu şi colectiv, „Manual de Drept Procesual Penal”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
 • George Antoniu, Nicolae Volonciu, Ion Neagu, Valeriu Stoica, Dana Popescu, Vasile Papadopol, „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.
 • M. Boar, „Repararea bănească a daunelor morale în dreptul unor state vest-europene”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 8/1996;
 • C. Turianu, „Răspunderea civilă pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul IV, Seria a III-a, nr. 4/1993;
 • M. Boar, „Metode şi criterii de evaluare a despăgubirilor băneşti pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 10/1996;
 • Augustin Ungureanu, „Curtea de Apel Bacău. Jurisprudenţa penală pe anul 1997”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
 • Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998.
 • Vasile Papadopol, Mihai Popovici, „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 • Constituţia României din anul 2003 în forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Codul penal
 • Codul de procedură penală
 • Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
 • Codul penal, Codul de procedură penală, Legi speciale cu dispoziţii speciale, Editura Argessis Print, Bucureşti, 2002.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Arestarea nelegala si cercetarea abuziva (2)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 100
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Arestarea nelegala si cercetarea abuziva (2)

Arestarea nelegala si cercetarea abuziva (2)

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker