Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tratat de drept constitutional contemporan. Editia 2

Descriere

"Tratat de drept constitutional contemporan. Editia 2" este consacrata analizei comparative a problematicii teoretice si practice a dreptului constitutional contemporan, constituind un studiu aplicativ al instrumentelor si mecanismelor de guvernare din diferite state ale lumii.

Prima parte a tratatului este dedicata teoriei generale a institutiilor politice, un loc important ocupându-l, în finalul primei parti, analiza tipologica a regimurilor politice, urmata de cea a fundamentelor teoretice ale regimurilor politice contemporane.

Partea a doua trateaza, dupa o sinteza a dezvoltarii constitutionale românesti, sistemul constitutional românesc reflectat în Constitutia aprobata prin referendum, în decembrie 1991 si revizuita în 2003.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 149.00
Cantitate:

Din cuprins:

Prefaţă

Abrevieri

 

Partea I. Teoria generală a instituţiilor politice

 

Titlul I. Dreptul şi statul în sistemul puterii

 

Capitolul I. Noţiuni generale despre drept

§1. Originea şi factorii de configurare ai dreptului

§2. Definiţia dreptului

§3. Conceptul de instituţie juridică

§4. Rolul dreptului

§5. Subiectele de drept

§6. Izvoarele dreptului

§7. Distincţia între dreptul natural şi dreptul pozitiv

§8. Distincţia între dreptul public şi dreptul privat

§9. Dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv

§10. Dreptul constituţional ca ramură a dreptului public

10.1. Obiectul, izvoarele şi subiectele dreptului constituţional

 

Capitolul II. Originea şi trăsăturile generale ale instituţiilor politice

 

Capitolul III. Conceptul de stat şi procesul formării statelor moderne în spaţiul european

§1. Conceptul de stat

§2. Procesul de formare a statelor moderne

§3. Definiţia statului

§4. Analiza politologică a statului

§5. Analiza sociologică a statului

§6. Analiza juridică a statului

 

Capitolul IV. Elementele constitutive ale statului

§1. Teritoriul

§2. Populaţia

§3. Puterea politică suverană

 

Capitolul V. Forma statului: structura de stat, forma de guvernământ

§1. Conceptul formei de stat

§2. Structura de stat

§3. Statul unitar

3.1. Desconcentrarea

3.2. Desconcentrarea serviciilor publice

3.3. Descentralizarea

3.4. Autonomia administrativă locală

§4. Statul unitar complex

4.1. Uniunea încorporată

4.2. Regionalismul

4.3. Regionalismul politic

§5. Statul compus

5.1. Uniunile de state

5.2. Confederaţiile de state

§6. Statul federal

§7. Organizarea competenţelor în statul federal

7.1. Principiul autonomiei

7.2. Principiul participării

§8. Evoluţia şi transformarea federalismului

§9. Forma de guvernământ

 

Capitolul VI. Rolul şi funcţiile statului

§1. Conceptul de interese generale

§2. Criterii de delimitare a funcţiilor statului

§3. Clasificarea funcţiilor statului

§4. Atribuţii esenţiale ale statului

4.1. Monopolul apărării şi al constrângerii sociale (armata şi poliţia

4.2. Crearea şi menţinerea cadrului juridic

4.3. Conducerea relaţiilor internaţionale

4.4. Emiterea monedei naţionale

§5. Atribuţii accesorii ale statului

§6. Extinderea rolului statului în epoca contemporană

 

Titlul II. Teoria Constituţiei

 

Capitolul I. Noţiuni generale despre Constituţie

§1. Noţiunea de regim constituţional

§2. Noţiunea de constituţie

§3. Originea şi caracteristicile constituţiei cutumiare

§4. Originile şi caracteristicile constituţiei scrise

§5. Raportul între constituţia scrisă şi cutuma constituţională

§6. Distincţia între puterea constituantă şi puterile constituite

 

Capitolul II. Adoptarea şi revizuirea Constituţiei

§1. Situaţiile în care se adoptă o Constituţie nouă

§2. Caracterul şi legitimitatea constituţională a loviturilor de stat şi a revoluţiilor sociale

§3. Organismul competent să adopte Constituţia

§4. Clasificarea constituţiilor după modul lor de adoptare

§5. Revizuirea constituţiei

§6. Distincţia între constituţia suplă şi constituţia rigidă

§7. Revizuirea implicită şi falsa revizuire

§8. Procedura de revizuire

 

Capitolul III. Conţinutul Constituţiei

§1. Diversitatea statală şi asemănări constituţionale

§2. Caracterul şi obiectul de reglementare ale normelor constitu ţio nale 209 §3. Principii şi norme constituţionale care au un rol determinant în stabilirea şi funcţionarea organismelor de guvernare, precum şi în stabilirea formei statului

§4. Declaraţiile de drepturi

§5. Conţinutul Declaraţiilor de drepturi

§6. Dispoziţii constituţionale care nu au o legătură directă cu organi zarea şi exercitarea puterilor

 

Capitolul IV. Controlul constituţionalităţii legilor

§1. Supremaţia Constituţiei

§2. Noţiunea de control al constituţionalităţii legilor

§3. Controlul constituţionalităţii legilor exercitat de un organism politic

§4. Controlul constituţionalităţii legilor exercitat ca urmare a ridicării în faţa unei instanţe judecătoreşti a unei excepţii de neconstituţionalitate cu prilejul judecării unei cauze

§5. Controlul constituţionalităţii legilor exercitat de un organism politico-jurisdicţional

 

Titlul III. Drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor

 

Capitolul I. Drepturile şi libertăţile publice

§1. Evoluţia problematicii drepturilor omului

§2. Fundamentele ideologice, politice şi juridice ale drepturilor şi libertăţilor publice

§3. Noţiunea de drepturi şi libertăţi publice

§4. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor publice

§5. Noţiunea de îndatoriri fundamentale ale cetăţenilor

 

Capitolul II. Garanţiile constituţionale ale drepturilor şi libertăţilor publice

§1. Forme ale garantării drepturilor şi libertăţilor publice

§2. Instituţia Ombudsmanului

 

Titlul IV. Organizarea şi interferenţa (colaborarea) puterilor

 

Capitolul I. Modul de organizare şi funcţionare a structurilor de guvernare

§1. Modul de desemnare a structurilor prin care se exercită guvernarea

§2. Succesiunea ereditară

§3. Cooptarea sau asocierea

§4. Alegerea

§5. Diferite modele de instituţii guvernante

§6. Structura organului executiv

§7. Structura organului legislativ

§8. Organizarea internă a parlamentului

§9. Statutul parlamentarilor

§10. Principii ale organizării activităţii instanţelor judecătoreşti

 

Capitolul II. Principiul separaţiei puterilor

§1. Originea teoriei separaţiei puterilor

§2. Consacrarea principiului separaţiei celor trei puteri în opera lui Montesquieu

§3. Separaţia puterilor în concepţia lui Immanuel Kant

§4. Suveranitatea poporului şi separaţia puterilor în concepţia lui Jean-Jacques Rousseau

§5. Consacrarea instituţională a principiului separaţiei celor trei puteri

§6. Evoluţia teoriei separaţiei puterilor

 

Capitolul III. Principalele mecanisme de interferenţă (colaborare) a structurilor de guvernare

§1. Noţiunea de mecanisme de interferenţă a structurilor de guvernare

§2. Modalităţi de acţiune a puterii executive asupra parlamentului

2.1. Desemnarea unor membri ai parlamentului de către puterea executivă

2.2. Intervenţia puterii executive în organizarea internă a activităţii camerelor legislative

2.3. Implicarea directă a puterii executive în activitatea legislativă a parlamentului

2.4. Prerogativele puterii executive privind finalizarea procesului legislativ

2.5. Delegarea legislativă

2.6. Dizolvarea parlamentului

§3. Modalităţi de acţiune a parlamentului asupra executivului

3.1. Intervenţia parlamentului în formarea executivului şi în desem narea unor înalţi demnitari ai puterii executive

3.2. Intervenţia parlamentului în activitatea executivului

3.3. Intervenţia parlamentului asupra existenţei unor autorităţi executive

§4. Categorii tipologice de structuri de guvernare

4.1. Regimul confuziei puterilor

4.2. Regimul separaţiei rigide a puterilor (regimul prezidenţial)

4.3. Regimul separaţiei suple sau al colaborării puterilor (regimul parlamentar)

4.4. Regimul semiprezidenţial

 

Titlul V. Accesul la putere

 

Capitolul I. Suveranitatea poporului

§1. Delimitări conceptuale

§2. Raportul între puterea politică şi puterea de stat

§3. Trăsăturile generale ale puterii politice şi ale puterii de stat

§4. Rolul şi funcţiile puterii de stat

§5. Raportul între libertate şi autoritate

§6. Departajarea puterii între majoritatea parlamentară şi opoziţie

§7. Principalele teorii privind suveranitatea

§8. Precursori ai principiului suveranităţii poporului

§9. Transpunerea la nivel constituţional a principiului suveranităţii poporului

 

Capitolul II. Participarea cetăţenilor la exercitarea puterii politice (sistemul electoral)

§1. Esenţa democraţiei – participarea poporului la conducere

§2. Dreptul de vot

§3. Sufragiul cenzitar

§4. Sufragiul intelectual

§5. Excluderea de la vot a anumitor categorii de cetăţeni

§6. Votul universal

6.1. Exercitarea dreptului de vot universal

6.2. Procedura alegerilor

§7. Sistemele electorale (modurile de scrutin)

§8. Scrutinul majoritar

§9. Reprezentarea proporţională

§10. Reprezentarea minorităţilor şi a grupurilor de interese speciale

 

Capitolul III. Forme ale organizării politice a poporului: partide politice; asociaţii şi organizaţii sindicale; grupuri de presiune

§1. Conceptul de societate civilă

§2. Rădăcini istorice ale partidelor politice

§3. Conceptul de partid politic

§4. Sistemul mono şi pluripartidist

§5. Sistemul partidului unic

§6. Sistemul bipartidist

§7. Pluripartidismul

§8. Pluripartidismul în care partidele politice gravitează în jurul unui partid dominant

§9. Structura internă a partidelor politice

9.1. Partide cu o organizare strictă

9.2. Partidele fără organizare strictă

§10. Baza socială a partidelor politice

10.1. Partidele de cadre

10.2. Partidele de masă

§11. Sindicatele

§12. Grupurile de presiune

 

Titlul VI. Regimuri politice contemporane

 

Capitolul I. Analiza tipologică şi clasificarea regimurilor politice contemporane

§1. Conceptul de regim politic

§2. Clasificarea regimurilor politice în gândirea şi practica politică ale antichităţii europene

§3. Clasificarea regimurilor politice în doctrina constituţională a secolului al XVIII-lea

§4. Clasificarea regimurilor politice în Principatele Române: Ţara Românească şi Moldova

§5. Clasificarea regimurilor politice în epoca contemporană

§6. Regimurile politice pluraliste

§7. Regimurile politice dictatoriale sau totalitare

§8. Caracteristici ale regimurilor totalitare

§9. Regimurile politice comuniste

§10. Caracteristici ale regimurilor politice comuniste

§11. Regimuri politice autoritare (personale)

§12. Regimurile politice mixte

 

Capitolul II. Cadrul general al sistemului constituţional occidental contemporan

§1. Conceptul de sistem constituţional

§2. Diversitatea sistemelor constituţionale contemporane şi criterii de tipologizare a acestora

§3. Fundamentele sistemului constituţional occidental contem poran

3.1. Concepţia occidentală despre „omul cetăţean”

3.2. Principiul legalităţii

3.3. Concepţia occidentală asupra libertăţii

3.4. Democraţia şi pluralismul politic

3.5. Separaţia puterilor şi echilibrul între structurile de guvernare

3.6. Influenţe ale creştinismului asupra regimurilor politice contem porane

§4. Tendinţe actuale în evoluţia sistemelor politice contemporane

 

Capitolul III. Sistemul politic al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

§1. Unele trăsături generale ale formării sistemului politic britanic

§2. Caracteristicile Constituţiei Marii Britanii

§3. Partidele politice

§4. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului

4.1. Organizarea şi funcţionarea Camerei Lorzilor

4.2. Organizarea şi funcţionarea Camerei Comunelor

4.3. Funcţiile Camerei Comunelor

4.4. Statutul parlamentarilor

§5. Regele

§6. Guvernul

§7. Reforma sistemului constituţional britanic

 

Capitolul IV. Sistemul politic al Italiei

§1. Premise politice ale Constituţiei din 1947

§2. Sistemul de partide

§3. Parlamentul

§4. Preşedintele Republicii

§5. Guvernul

§6. Controlul parlamentar

§7. Curtea Constituţională

 

Capitolul V. Sistemul politic al Republicii Federale Germania

§1. Contextul politico-istoric al formării sistemului constituţional

§2. Organizarea federativă a statului

§3. Sistemul de partide politice

§4. Organizarea Parlamentului

§5. Statutul parlamentarilor

§6. Procedura legislativă

§7. Controlul parlamentar

§8. Preşedintele Republicii

§9. Guvernul

§10. Tribunalul Constituţional Federal

 

Capitolul VI. Sistemul politic al Statelor Unite ale Americii

§1. Originea sistemului constituţional american

§2. Caracterul federal al organizării statale

§3. Autonomia constituţională

§4. Iniţiativa populară

§5. Descentralizarea administrativă

§6. Partidele politice

§7. Puterile constituţionale

§8. Congresul

§9. Funcţiile Congresului

§10. Funcţia legislativă a Congresului

§11. Procedura legislativă

§12. Stabilirea taxelor şi impozitelor (prerogative fiscale)

§13. Reprezentarea cetăţenilor

§14. Supravegherea Administraţiei

§15. Aprobarea sau respingerea unor numiri în funcţie, precum şi a tratatelor internaţionale

§16. Preşedintele Statelor Unite

§17. Funcţiile Preşedintelui Statelor Unite

§18. Curtea Supremă de Justiţie

 

Capitolul VII. Sistemul politic al Republicii Franceze

§1. Caracteristicile generale ale Constituţiei din 4 octombrie 1958

§2. Regimul politic

§3. Sistemul de partide politice

§4. Preşedintele Republicii

4.1. Competenţele personale

4.2. Atribuţiile de decizie

4.3. Dreptul de veto

§5. Guvernul

§6. Cadrul constituţional privind rolul Parlamentului

§7. Constituirea şi organizarea Parlamentului

§8. Statutul parlamentarilor

§9. Procedura legislativă

§10. Controlul parlamentar

§11. Consiliul Constituţional

(. . .)

 

Autor: Ionescu Cristian
Titlul cartii: Tratat de drept constitutional contemporan. Editia 2
Producator: Editura C.H.Beck
Data aparitiei: 11 Iun 2008
ISBN: 978-973-115-316-2
Numar de pagini: 944
Mod de legare (Coperta): Brosare, Laminare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker