Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Delapidarea

Descriere

Delapidarea, inca de la inceput, a fost menita sa ocroteasca “banii publici” de sustragerile comise de insisi cei angajati sa-i manipuleze.

Sustragerea de bunuri chiar de acela care, datorita atributiilor de serviciu, are bunuri in gestiunea sau administrarea sa, este o fapta de mare gravitate. Acela (functionarul) care savarseste o asemenea fapta pune in evidenta lipsa sa de respect fata de legea penala.

Prin savarsirea ei nu se incalca numai relatiile sociale cu caracter patrimonial, ci si cele referitoare la activitatea de serviciu. In afara de acestea, faptuitorul, savarsind fapta, nu incalca doar obligatia pe care o are fiecare persoana de a nu aduce atigere patrimoniului altuia, ci si obligatia speciala pe care o are in aceasta privinta tocmai datorita calitatii sale de functionar.

Datorita calitatii faptuitorului- acesta are in gestiunea sau administrarea sa bunurile-infractiunea poate fi mai usor savarsita si mai greu descoperita, ceea ce-i mareste gradul de pericol social.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

DELAPIDAREA

CUPRINS

CAPITOLUL I-ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROTECTIA PATRIMONIULUI

Sectiunea .1-Notiunea de patrimoniu-obiect al ocrotirii penale

Sectiunea . 2-Scurt istoric privind protectia penala a patrimoniului cu speciala privire asupra infractiunii de delapidare

Sectiunea . 3-Aspecte de drept comparat

 

CAPITOLUL II-NOTIUNEA SI ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII DE DELAPIDARE

Sectiunea . 1-Notiunea

Sectiunea . 2-Obiectul infractiunii

A.Obiectul juridic

B.Obiectul material

Sectiunea . 3-Subiectii infractiunii

A.Subiectul activ si participatia

B.Subiectul pasiv

Sectiunea . 4-Continutul constitutiv al infractiunii de delapidare

A.Latura obiectiva

A1.Elementul material

A2.Urmarea imediata

A3.Legatura de cauzalitate

B.Latura subiectiva

 

CAP.III-ALTE ASPECTE PRIVIND INFRACTIUNEA DE DELAPIDARE

Sectiunea . 1-Formele infractiunii

Sectiunea. 2-Modalitatile infractiunii

Sectiunea. 3-Regimul sanctionator

Sectiunea. 4-Aspecte procesuale

 

 

BIBLIOGRAFIE
 
 
 
- 1-C.Hamangiu, I.R.Balanescu, I.Baicoianu - “Tratat de drept civil roman”, vol.I, Ed.Nationala, Bucuresti, 1992, pag.845
- 2-M.N.Costin-“Marile institutii ale dreptului civil roman”,vol.I, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1982, pag.62
- 3-C.Barsan, M.Gaita, M.M.Pivniceru- “Drepturile reale”, Institutul European, 1997, pag.8
- 4-Matei B.Cantacuzino-“Elementele dreptului civil”, Ed.Cartea romaneasca, Bucuresti, 1921, pag.36-47
- 5-Gh.Nistoreanu si colectiv-op.cit, pag.193
- 6-V.Dongoroz-“Explicatii teoretice”, vol.III, op.cit, pag.444
- 7-Publicata in M.Of. nr.448/21.11.1998, partea I
- 8-Publicata in M.Of.nr.459/30.11.1998, partea I
- 9-Publicata in M.Of.519/30.12.1998, partea I
- 10-M.Nicolae-“Consideratii asupra legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al aacesteia”, Dreptul nr.6/1999, pag.3
- 1-Cartea romaneasca de invatatura, pric.13, gl.111
- 2-Emil Molcut, Emil Cernea – “Istoria statului si dreptului romanesc”, Editura Press Mihaela SRL, Bucuresti ,1999, pag.123.
- 3 –Gh.Nistoreanu, V.Dobrinoiu, Alex Boroi, I.Molnar, I. Pascu, V. Lazar –“Drept Penal. Parte speciala”, Editura Continent XXI, Bucuresti, 1996, pag.244.
- 4 –G.Antoniu, St.Danes, M.Popa – “Codul Penal-cu explicatii suplimentare pe intelesul tuturor, Editura Societatii Tempus, Bucuresti, 1996, pag..315
- 5 –Publicata in Monitorul Oficial nr.232/23.09.1993
- 6 –Ilascu –“Consideratii asupra infractiunii de delapidare in lumina deciziei nr 1/1993 a Plenului Curtii Constitutionale”, Revista Dreptul nr.4/1994, pag.70.
- 1-Nouveau Code Penal, mode d’emploi, Editions UGE, Paris,1992
- 2-Codice penale e di procedura penale, Terza edizione agiornata, Ed.Pirola, Milano, 1991
- 3-Gh. Nistoreanu si colab.-op.cit, pag.179
- 1-O. Loghin,T.Toader-“Drept penal roman-Partea speciala”, Casa de editura si Presa “Sansa” SRL, Bucuresti, 1998, pag.275
- 2-V. Dongoroz si colectiv-“Explicatii teoretice ale Codului Penal roman”, vol.III, Partea speciala, Editura Academiei, 1971, pag.595
- 1 –Gh.Diaconescu - op. cit. pag.438           
- 2 –Gh.Nistoreanu si colab. – op.cit. pag.252
- 3 –O.Loghin, T.Toader –op.cit. pag.276
- 4 –G.Bistriceanu, C.Demetrescu, E.Macovei – “Lexicon de finante si credit”, Vol.I, Editura E.D.P., Bucuresti, 1981, pag.125.
- 5 –G.Bistriceanu, C.Demetrescu, E.Macovei –op.cit. pag.704
- 6 - G.Bistriceanu, C.Demetrescu, E.Macovei –op.cit. pag 703
- 7 - G.Bistriceanu, C.Demetrescu, E.Macovei - op.cit. pag.109
- 8 - G.Bistriceanu, C.Demetrescu, E.Macovei –op.cit. pag.374
- 9–G.Beleiu – “Drept civil roman”, Casa de Editura si Presa Sansa SRL, Bucuresti, 1995, pag.90
- 10 –V.Dongoroz si colab –op.cit. pag..596
- 11 –G.Nistoreanu si colab. –op.cit. pag.252
- 12 –Trib.Reg. Crisana – Dec. Pen. Nr 115/1965 J.N. nr 7/1965 pag.168
- 13 –Trib. Suprem, Sect. Pen. – Dec. nr.1031/1963, CD/1963, pag.309
- 14 –C.Bulai, A.Filipas, C.Mitrache – “Drept penal roman. Curs selectiv pentru licenta”, Editura Press Mihaela SRL, Bucuresti, 1997, pag.318
- 15 –Trib.Suprem, Sect. Pen. – Dec. nr1612/1981, nepublicata
- 16 –O.Loghin, T.Toader – op.cit. pag.276
- 17 –Trib.Jud.Timis – Dec.Pen nr 615/1986, RRD nr 11/1986, pag.71
- 18 –V.Dongoroz si colab. – op.cit. Vol.III, pag.597
- 19 –C.S.J. –Dec. nr1694/1992, Dreptul nr 8/1993, pag.898
- 20 –Plenul Trib.Suprem Dec. de indrumare nr 2/1961, in CD/1961 pag.56
- 21 –Trib.Suprem Sect.Pen. –Dec.nr 916/1984, RRD nr 3/1985, pag.79
- 22 –Trib.Jud.Suceava – Dec. Pen nr 382/1978, RRD nr 3/1979, pag. 72
- 23 –Trib. Jud. Timis –Dec.Pen. nr 528/1986, RRd nr 11/1986, pag.71
- 1-Mircea Grigore-Notiunile de “functionar public” si “functionar” definite de art.147 Cod Penal in raport cu prevederile art.2151 Cod Penal si art.1 din Legea nr.22/1969” in “Dreptul” nr.7/1997, pag.67
- 2-C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache-op.cit., pag.319-320
- 3-V. Dobrinoiu-op.cit., pag.347-348
- 4-V. Dobrinoiu-op.cit. pag.39-40
- 5-Trib. Suprem, cal.pen, dec.nr.1871/1969, pag.288
- 6-Trib.Suprem, cal.pen, dec.nr.378/1967, C.D./1967, pag.360
- 7-TribSuprem, cal.pen, dec.nr.1398/1957, pag.412
- 8-Trib.Suprem, D.pen, Dec.nr.4579/1972 in V. Papadopol, M.Popovici-“Repertoriu alfabetic de practica judiciara in materie penala pe anii 1969-1975”, Ed.Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1977, pag.119
- 9-Trib.Suprem, Sect.pen, de.nr.6311/1970,”Culegere de decizii..”,1970, pag.361
- 10-Trib.suprem, Sect.pen, dec.nr.670/1975, RRD nr.1/1976, pag.63
- 11-Trib.Suprem, Sect.pen, dec.nr.159/1973,”Repertoriu alfabetic… 1976-1980”, pag.191
- 12-Trib.Jud.Brasov, dec.pen.nr.311/1978,”repertoriu alfabetic… 1976-1980”, pag.99
- 13-Trib.Suprem, Sect.pen, de.nr.2161/1985,”repertoriu alfabetic…1981-1985”, pag.73
- 14-Trib.Suprem,cal.pen,dec.nr.378/1967,”Culegere de decizii pe anul 1967”,pag.360
- 15-S.Proca-“Incadrarea juridica a faptei gestionarului de a folosi, fara stirea conducerii unitatii,persoane pentru a-l ajuta in munca si care prejudiciaza avutul obstesc”,RRD nr.6/1977, pag.27
- 16-V.Dongoroz, S,Kahane,etc-op.cit,pag.441-442,vol.II
- 17-Trib.Suprem, dec.nr.2904/1984, RRD nr.12/1985, pag.73
- 18-G. Vizitiu-op.cit, pag.42
- 19-Dec. de indrumare nr.1/1972 a Plenului Trib.Suprem, CD 1972, pag.20
- 20-D.314/1974 a Trib.Jud.Brasov, RRD nr.6/1975, pag.62
- 21-Dec.nr.1242/1972 a Trib.Suprem, s.p.,CD 1972, pag.347
- 22-Trib.Mun.Bucuresti, Sect.II pen, dec.nr.344/1990
- 23-Curtea de Apel Bucuresti, dec.nr.8/1993, “Culegere…1993”, pag.68
- 24-O.Loghin,T.Toader-op.cit, pag.279
- 25-Trib.Suprem, dec.pen.nr.2077/1976, RRD nr.6/1977, pag.61
- 26-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.pen.nr.1699/1969, CD, 1969, pag.359
- 27-V. Dongoroz si colectiv.-op.cit., pag.559
- 28-O.Loghin,T.Toader-op.cit, pag.279
- 29-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.pen.nr.501/1988, in RRD nr.11/1988, pag.77
- 30-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.pen.nr.1068/1984, RRD nr.9/1985, pag.77
- 31-Trib.Suprem, SectPen, dec.pen.nr.1068/1984, RRD nr.9/1985, pag.77
- 32-Trib.Jud.Suceava, dec.pen.nr.645/1984, RRD nr.8/1985, pag.71
- 33-Trib.Suprem, s.p,dec.nr.6311/1970, CD 1970, pag.361
- 34-D.nr.3082/1972 a Trib.Suprem, s.p,RRD nr.1/1973, pag.166
- 35-Trib.Suprem, dec.nr.294/1981, R III, pag.45
- 1-Trib.mun.Bucuresti, dec.nr.966/1991, C.P.J.P.,1991, pag.66
- 2-G.Vizitiu-op.cit., pag.48
- 3-O.Loghin,T.Toader-op.cit, pag.281
- 4-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.pen.nr.4820/1970, C.D.1970, pag.356
- 5-Trib.Pop.Sibiu, S.P.355/1955, L.P.5/1955, pag.498
- 6-Plenul Trib.Suprem,dec.de indrumare nr.8 in G.Antoniu, V.Papadopol,M.Popovici, B.Stefanescu-“Indrumarile date de Plenul Trib.Suprem si noua legislatie penala”, Ed.Stiintifica, Bucuresti, 1971, pag.118
- 7- TJ Bistrita Nasaud dec. pen nr 814/1972 RRD nr 711973 pag. 174
- 8-Trib.Jud.Sibiu, dec.pen.76/1987, pag.60
- 9-G.Antoniu,C.Bulai-“Comentariu.Practica judiciara penala”, vol.III,partea speciala, Ed.Academiei Romane, pag.158
- 10- Trib. Mun. Bucuresti , dec. nr 966/1991, CPJP 1991, pag 66 - 67.
- 11-Trib.Suprem, dec.nr.23/1973 ,R.I, pag.119
- 12-G.Antoniu,C.Bulai-“Practica judiciara penala”,vol.III, Ed.Academiei Romane, 1992, pag.160
- 13-V.Dongoroz-op.cit, pag.134
- 14-Trib.Suprem, dec.nr.23/1973, in “Repertoriu…” de V.Papadopol si M.Popovici, pag119
- 15-Trib.mun.Bucuresti, dec.nr.966/1991, C.P.J.P, 1991, pag.66
- 16-V.Dongoroz-op.cit, pag.600
- 17-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.pen.nr.4493/1970, RRD nr.6/1971, pag.154
18-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.pen.nr.250/1977,V.Papadopol, M.Popovici in “Repertoriu…”, pag.399
- 19-Trib.Jud.Olt, dec.pen.nr.128/1986, RRD nr.10/1987, pag.58
- 20-Trib.Jud.Bihor, dec.pen.nr.461/1980, RRd nr.4/1981, pag115
- 21-Trib.Jud.Olt, dec. pen. nr.128/1986, in RRD nr.10/1987, pag.58, cu note de I.M.Georgescu, Al.Oproiu, G.Cojoaaru
- 22-Trib.Jud.Bihor, dec.pen.nr.461/198, in RRD nr.4/1981, pag.115
- 1-Gh.Diaconescu-op.cit,pag.452
- 2-G. Antoniu,C.Bulai-op.cit, pag.159
- 3-TribSuprem, S.P.dec.pen.nr.410/1981, RRD nr.3/1981, pag.74
- 4-G.Antoniu,C.Bulai-op.cit, pag.159
- 1-G.Vizitiu-op.cit, pag.59
- 2-C.Bulai,A..Filipas ,C.Mitrache-op.cit, pag.323
- 1-Trib.Capitalei, dec.pen.nr.234/1952, J.N. nr.5/1953, pag.89
- 2-Trib.Jud.Timis, dec.pen.nr.667/1971, RRD nr.3/1972, pag.163
- 1-V.Dobrinoiu-op.cit, pag.352
- 2-D.1831/1958 a Trib.Reg.Bacau ,Legalitatea populara nr.10/1958, pag.61 cu nota de C.Floares
- 3-V.Dongoroz si colab.-op.cit, pag.602
- 4-V.Munteanu, I.lupu-“Probleme in legatura cu infractiunea de creare de plususri in gestiune”, RRD nr.3/1973, pag.108
- 5-O.Loghin,T.Toader-op.cit, pag.383
- 6-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.nr.201/1977 in V.Papadopol, M.Popovici-“Repertoriu de practica judiciara in materie penala pe anii 1976-1980”, pag.96
- 7-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.nr.2424/1971, CD 1971, pag.325
- 8-Trib.Jud.Timis, dec.pen.nr.667/1971, RRD nr.3/1972, paag.163
- 9-O.Loghin, A.Filipas-op.cit, pag.153
- 10-Trib.Mun.Bucuresti, Sect. a-II-a pen, dec.nr.44/1996,”Culegere de practica judiciara a Trib.Bucuresti pe anii 1994-1997”, pag.48
- 11-Trib.Suprem, Sect.Pen, dec.nr492/1976, V.Papadopol, M.Popovici-op.cit, pag.187
- 12-O.Loghin,T.Toader-op.cit, pag.284
- 13-Gh.Vizitiu-op.cit, pag.67
- 1-Gh.Vizitiu-opcit, pag.68
- 2-V.Dobrinoiu-op.cit,pag.353

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Delapidarea
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 61
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Delapidarea

Delapidarea

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker