Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunea de delapidare

Descriere

Infracţiunea de delapidare a avut rolul, încă de la începuturile reglementării sale în drept, să ocrotească “banii publici” de sustragerile celor abilitaţi să-i administreze şi să-i manipuleze.

Delapidarea este fapta persoanei care, având calitatea de a efectua acte de gestiune sau administraţie cu privire la elementele patrimoniului unei instituţii publice sau private, sustrage bunuri din acest avut.

Conduita persoanei care săvârşeşte o astfel de faptă reprezintă o îndoită lipsă de respect faţă de legea penală: pe de o parte, prin vătămarea ce se aduce proprietăţii publice, iar pe de altă parte, prin nesocotirea obligaţiei de fidelitate şi probitate care incumbă oricărui gestionar sau administrator în lumina atribuţiunilor de serviciu.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

INFRACŢIUNEA DE DELAPIDARE

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE “PATRIMONIU” ŞI NECESITATEA PROTECŢIEI ACESTUIA

SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPALELE INFRACŢIUNI ÎNDREPTATE CONTRA PATRIMONIULUI PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA PENALĂ ÎN VIGOARE

SECŢIUNEA A III-A: PRECEDENTE LEGISLATIVE

§ 1. Infracţiunea de delapidare potrivit Codului penal de la 1864.

§ 2. Infracţiunea de delapidare potrivit Codului penal Carol al II-lea

§ 3. Infracţiunea de delapidare potrivit Codului penal de la 1968.

SECŢIUNEA A IV-A: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

 

CAPITOLUL II: INFRACŢIUNEA DE DELAPIDARE ÎN MODALITATEA LEGALĂ TIPICĂ

SECŢIUNEA I: CONCEPT ŞI CARACTERIZARE

SECŢIUNEA A II-A: SITUAŢIA PREMISĂ

SECŢIUNEA A III-A: OBIECTUL ŞI SUBIECŢII INFRACŢIUNII

§ 1. Obiectul infracţiunii.

1.1. Obiectul juridic al infracţiunii.

1.2. Obiectul material.

§ 2. Subiecţii infracţiunii.

2.1. Subiectul activ şi participaţia la delapidare.

a. Generalităţi.

b. Calitatea de gestionar.

c. Calitatea de administrator.

2.2. Subiectul pasiv al infracţiunii.

SECŢIUNEA A IV-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII

§ 1. Latura obiectivă.

1.1. Elementul material.

1.2. Urmarea imediată.

1.3. Raportul de cauzalitate.

§ 2. Latura subiectivă.

 

CAPITOLUL III: ALTE ASPECTE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE DELAPIDARE

SECŢIUNEA I: FORMELE INFRACŢIUNII

§ 1. Tentativa.

§ 2. Consumarea.

§ 3. Epuizarea.

SECŢIUNEA A II-A: MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII

§ 1. Modalităţi normative tipice.

§ 2. Modalităţile de fapt.

§ 3. Modalităţile agravate.

SECŢIUNEA A III-A: SANCŢIUNI ŞI ASPECTE PROCESUALE SPECIFICE

§ 1. Sancţiuni.

§ 2. Aspecte procesuale specifice.

SECŢIUNEA A IV-A: COMPARAŢIE ÎNTRE INFRACŢIUNEA DE DELAPIDARE ŞI INFRACŢIUNEA DE GESTIUNE FRAUDULOASĂ

SECŢIUNEA A V-A: EXPLICAŢII COMPLEMENTARE  

CONCLUZII  

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ  

Bibliografie selectivă  

 • - Barbu C., Delapidarea şi furtul în paguba avutului obştesc, Editura Ştiinţifică. Bucureşti 1973.
 • - Boroi Al., Nistoreanu Gh., Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
 • - Bulai C-tin, Filipaş A. Mitrache C-tin, Drept penal - curs selectiv penru licenţă, Editura “Mihaela”‚ Bucureşti, 1977.
 • - Crişu Ş., Crişu E.D., Cod Penal - adnotat, Editura Argessis Print, 1999, Jud. Argeş.
 • - Diaconescu G., Infracţiuni în legi speciale şi în legi extrapenale, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2000.
 • - Diaconescu Gh., Infracţiuni în legi speciale, Editura All, 1996.
 • - Dongoroz V., Codul penal Regele Carol al II-lea, Editura Librăriei SOCEC & Co SA Bucureşti.
 • - Dongoroz V, S. Kahane, Oanea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C-tin, Stăitoiu R., Roşca V, Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, Vol. I.
 • - Dongoroz V., S. Kahane ş.a. Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român, Vol. III, Bucureşti, 1971.
 • - Dongoroz V., S. Kahane ş.a., Infracţiuni contra avutului obştesc, Editura Academiei, Bucureşti, 1963.
 • - A. Filipaş, Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase, A.U.B., 1977.
 • - Filipescu I.P., Drept civil - dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1996.  Lascu T., Infracţiunea de delapidare în lumina deciziei nr. 1/1993 a plenului Curţii Constituţionale‚ în Dreptul, Anul V, seria a III-a, nr. 4/1994.
 • - Loghin O., Toader T., Drept penal român - parte specială, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti, 1996.
 • - Marinescu M., Acţiunea de însuşire ca element al infracţiunii de delapidare, J.N. nr. 11/1965.
 • - Oancea I., Regimul juridic al infracţiunii mijloc şi al infracţiunii scop în dreptul penal RPR, cu privire specială la infracţiunile contra avutului obştesc, studii juridice, Editura Academiei, Bucureşti, 1960.
 • - Papadopol V., Popovici M., Repertoriu alfabetic cu practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1977.
 • - Petrovici S., Dongoroz V., Kahane S., Oancea I, Fodor I., Infracţiuni contra avutului obştesc, Editura Academiei‚ Bucureşti, 1963.
 • - Proca S., Încadrarea juridică a faptei gestionarului de a folosi, fără ştirea conducerii unităţii, persoane pentru a-l ajuta în muncă şi care prejudiciază avutul obştesc, R.R.D. nr. 6/1977.
 • - Râpeanu Gh., Unele probleme privind conţinutul infracţiunii de delapidare, A.U.B.. 6/1956.
 • - Stoica O. A., Consideraţii privitoare la problema falsului în acte, cat mijloc de săvârşire sau înlesnire a săvârşirii unei infracţiuni, L.P. nr. 2/1960.
 • - Stoica O. A., Drept penal - parte specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
 • - Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Rămureanu V., Codul Penal al R.S.R. comentat şi adnotat, partea specială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • - Codicele penal, promulgat la 30 octombrie 1864.
 • - Codul Penal român în vigoare - cu note la modificările şi completările făcute prin Legea nr. 140/1996, Editura P. Stancu, Târgovişte, 1997.
 • - Codul Penal Român - Editor Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1997.  Constituţia din 1991, republicată în 2003.
 • - Viitorul Cod Penal al României – Legea nr. 301/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 29 iunie 2004.
 • - Culegere de Decizii 1957.
 • - Culegere de Decizii 1961
 • - Culegere de Decizii 1967
 • - Culegere de Decizii 1969
 • - Culegere de Decizii 1970
 • - Culegere de Decizii 1971
 • - Culegere de Decizii 1972
 • - Decizia Curţii Constituţionale‚ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 232 din 23 septembrie 1993.
 • - Justiţia Nouă nr. 5/1956.
 • - Legalitatea Populară nr. 5/1955.
 • - Legalitatea Populară nr. 12/1959.
 • - Legalitatea Populară nr. 3/1959.
 • - Legalitatea Populară nr. 3/1961.
 • - Legalitatea Populară nr. 4/1955.
 • - Legea nr. 22/1969 - art. 1
 • - Revista Română de Drept nr. 10/1969
 • - Revista Română de Drept nr. 10/1987.
 • - Revista Română de Drept nr. 2/1971
 • - Revista Română de Drept nr. 3/1072.
 • - Revista Română de Drept nr. 9/1970.
 • - Revista Română de Drept nr. 1/1973
 • - Revista Română de Drept nr. 12/1969.
 • - Revista Română de Drept nr. 7/1973.
 • - Revista Română de Drept nr. 8/1987.
 • - Revista Română de Drept nr. 3/1972
 • - Revista “Dreptul” nr. 1/1994
 • - Revista “Dreptul” nr. 4/1997
 • - Revista “Dreptul” nr. 8/1997
 • - Revista “Dreptul” nr. 11/1998
 • - Revista “Dreptul” nr. 1/1999
 • - Revista “Dreptul” nr. 8/1999
 • - Revista “Dreptul” nr. 10/1999
 • - Revista „Dreptul” nr. 3/2003
 • - Revista „Dreptul” nr. 5/2003

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunea de delapidare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 77
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiunea de delapidare

Infractiunea de delapidare

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker