Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunile economice

Descriere

Dreptul penal este structurat în jurul a trei instituţii fundamentale: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Între aceste instituţii există o strânsă legătură şi condiţionare, în sensul că instituţia infracţiunii determină existenţa şi funcţionarea celorlalte două. Aceasta înseamnă că fără infracţiune nu poate exista răspundere penală, iar în lipsa acesteia nu se poate concepe nici aplicarea unei pedepse.

În această privinţă, în art. 17 alin. 2 C. pen. se prevede că „infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale”. Atunci când intervine o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, cum ar fi legitima apărare, starea de necesitate, etc., nu există nici răspundere penală şi nici nu se poate aplica o pedeapsă. Dintre cele trei instituţii fundamentale ale dreptului penal, infracţiunea este cea mai importantă şi constituie „piatra de temelie” a oricărui sistem de drept penal, deoarece reglementările sale se răsfrâng asupra tuturor normelor incriminatoare din acel sistem de drept.

Ca instituţie fundamentală, infracţiunea presupune un ansamblu de norme penale prin care reglementează, în general, condiţiile de existenţă şi trăsăturile caracteristice comune tuturor infracţiunilor descrise în legea penală şi nu în special, adică prin perspectiva deferitelor infracţiuni, cum ar fi: furt, omor, tâlhărie, fals, etc. .

Instituţia infracţiunii este reglementată în titlul II al Părţii generale din Codul penal. Infracţiunea este definită în codurile penale ale multor state, printre acestea înscriindu-se şi Codul penal român din 1936. În aceste condiţii, în literatura de specialitate s-au formulat definiţii diferite pentru infracţiune. Astfel, după unii autori , „infracţiunea este orice fapt incriminat de lege şi sancţionat cu pedeapsă”, iar după alţii , „... orice încălcare a legii”.

Autorii francezi definesc infracţiunea ca o acţiune sau o omisiune prevăzută şi pedepsită de legea penală, imputabilă autorului său şi care nu se justifică prin exercitarea unui drept. Codul penal din 1968 stabileşte în art. 17 alin. 1 că „infracţiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. Această prevedere cuprinde trăsăturile esenţiale şi generale comune tuturor infracţiunilor, prin care acestea se disting de faptele neincriminate, precum şi de faptele prevăzute în alte norme juridice decât cele penale.

Din definiţia legală a infracţiunii se deduc cele trei trăsături esenţiale ale acesteia: faptă periculoasă pentru societate, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA INFRACŢIUNII

SECŢIUNEA I: DEFINIŢIA INFRACŢIUNII

SECŢIUNEA A II-A: TRĂSĂTURILE ESENŢIALE ALE INFRACŢIUNII

§ 1. FAPTA CARE PREZINTĂ PERICOL SOCIAL.

§ 2. FAPTA SĂVÂRŞITĂ CU VINOVĂŢIE.

§. 3. FAPTA PREVĂZUTĂ DE LEGEA PENALĂ

SECŢIUNEA A III-A: STRUCTURA INFRACŢIUNII

 § 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII

§ 3. CONŢINUTUL INFRACŢIUNII

A. LATURA OBIECTIVĂ

B. LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII

 

CAPITOLUL II: ELEMENTE COMUNE INFRACŢIUNILOR ECONOMICE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL ROMÂN

SECŢIUNEA I: OBIECTUL INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

SECŢIUNEA A II-A: SUBIECŢII INFRACŢIUNILOR

SECŢIUNEA A III-A: LATURA OBIECTIVĂ ŞI LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

SECŢIUNEA A IV-A: FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

 

CAPITOLUL III: SPECULA

SECŢIUNEA I: DEFINIŢIA ŞI CONDIŢIILE INFRACŢIUNII DE SPECULĂ

§ 1. NOŢIUNE ŞI CADRUL LEGAL.

§ 2. OBIECTUL INFRACŢIUNII.

A. OBIECTUL JURIDIC SPECIAL.

B. OBIECTUL MATERIAL.

§ 3. SUBIECŢII INFRACŢIUNII.

A. SUBIECTUL ACTIV.

B. SUBIECTUL PASIV.

SECŢIUNEA A II-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII DE SPECULĂ

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ.

A. ELEMENTUL MATERIAL.

B. URMAREA IMEDIATĂ.

C. LEGĂTURA DE CAUZALITATE.

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ.

SECŢIUNEA A III-A: FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI.

§ 1. FORME.

§ 2. MODALITĂŢI.

§ 3. SANCŢIUNI.

 

CAPITOLUL IV: ÎNŞELĂCIUNEA LA MĂSURĂTOARE ŞI ÎNŞELĂCIUNEA CU PRIVIRE LA CALITATEA MĂRFURILOR

SECŢIUNEA I: ÎNŞELĂCIUNEA LA MĂSURĂTOARE

§ 1. REGLEMENTARE LEGALĂ.

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE.

A. OBIECTUL INFRACŢIUNII.

B. SUBIECŢII INFRACŢIUNII.

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV.

A. LATURA OBIECTIVĂ.

B. LATURA SUBIECTIVĂ.

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI.

A. FORME. MODALITĂŢI.

B. SANCŢIUNI.

SECŢIUNEA A II-A: ÎNŞELĂCIUNEA CU PRIVIRE LA CALITATEA MĂRFURILOR

§ 1. REGLEMENTARE LEGALĂ.

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE.

A. OBIECTUL INFRACŢIUNII.

B. SUBIECŢII INFRACŢIUNII.

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV.

A. LATURA OBIECTIVĂ.

B. LATURA SUBIECTIVĂ

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI.

A. FORME.

B. MODALITĂŢI.

C. SANCŢIUNI.

SECŢIUNEA A III-A: METODICA GENERALĂ DE CERCETARE A INFRACŢIUNILOR DE ÎNŞELĂCIUNE LA MĂSURĂTOARE ŞI ÎNŞELĂCIUNE CU PRIVIRE LA CALITATEA MĂRFURILOR

 

CAPITOLUL V: DIVULGAREA SECRETULUI ECONOMIC

SECŢIUNEA I: DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE

SECŢIUNEA A II-A: OBIECTUL ŞI SUBIECŢII INFRACŢIUNII

§ 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII.

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII.

SECŢIUNEA A III-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ.

A. ELEMENTUL MATERIAL.

B. URMAREA IMEDIATĂ.

C. RAPORTUL DE CAUZALITATE.

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ.

SECŢIUNEA A IV-A: FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI

§ 1. FORMELE INFRACŢIUNII.

§ 2. MODALITĂŢI DE REALIZARE A INFRACŢIUNII.

§ 3. SANCŢIUNI.

 

CAPITOLUL VI: CONTRAFACEREA OBIECTULUI UNEI INVENŢII

SECŢIUNEA I: DEFINIŢIE ŞI CADRUL LEGAL

SECŢIUNEA A II-A: OBIECTUL ŞI SUBIECŢII INFRACŢIUNII

§ 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII.

A. OBIECTUL JURIDIC.

B. OBIECTUL MATERIAL.

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII.

A. SUBIECTUL ACTIV.

B. SUBIECTUL PASIV.

SECŢIUNEA A III-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ.

A. ELEMENTUL MATERIAL.

B. URMAREA IMEDIATĂ.

C. LEGĂTURA DE CAUZALITATE.

 § 2. LATURA SUBIECTIVĂ.

SECŢIUNEA A IV-A: FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI

§ 1. FORME.

§ 2. MODALITĂŢI.

§ 3. SANCŢIUNI.

 

CAPITOLUL VII: PUNEREA ÎN CIRCULAŢIE A PRODUSELOR CONTRAFĂCUTE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢII PREEXISTENTE

§ 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII

A. OBIECTUL JURIDIC SPECIAL.

B. OBIECTUL MATERIAL.

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII

A. SUBIECTUL ACTIV.

B. SUBIECTUL PASIV.

SECŢIUNEA A III-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ

A. ELEMENTUL MATERIAL.

B. URMAREA IMEDIATĂ.

C. RAPORTUL DE CAUZALITATE.

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ.

§ 3. FORME. MOLALITĂŢI. SANCŢIUNI

A. FORME.

B. MODALITĂŢI.

C. SANCŢIUNI.

 

CAPITOLUL VIII: CONCURENŢA NELOIALĂ

SECŢIUNEA I: CONŢINUTUL LEGAL AL INFRACŢIUNII DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢII PREEXISTENTE

§. 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII

A. OBIECTUL JURIDIC SPECIAL.

B. OBIECTUL MATERIAL.

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII

A. SUBIECTUL ACTIV.

B. SUBIECTUL PASIV.

SECŢIUNEA A III-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ

A. ELEMENTUL MATERIAL.

B. URMAREA IMEDIATĂ.

C. RAPORTUL DE CAUZALITATE.

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ

§. 3. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

A. FORME.

B. MODALITĂŢI.

C. SANCŢIUNI.

 

CAPITOLUL IX: NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR PRIVIND OPERAŢII DE IMPORT SAU EXPORT

SECŢIUNEA I: NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢII PREEXISTENTE

§ 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII

A. OBIECTUL JURIDIC SPECIAL.

B. OBIECTUL MATERIAL.

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII

A. SUBIECTUL ACTIV.

B. SUBIECTUL PASIV

SECŢIUNEA A III-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ

A. ELEMENTUL MATERIAL.

B. URMAREA IMEDIATĂ.

C. RAPORTUL DE CAUZALITATE.

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ

§ 3. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

A. FORME.

B. MODALITĂŢI.

C. SANCŢIUNI.

 

CAPITOLUL X: DETURNAREA DE FONDURI

SECŢIUNEA I: CADRUL LEGAL AL INFRACŢIUNII DE DETURNARE DE FONDURI

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢII PREEXISTENTE

§ 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII

A. OBIECTUL JURIDIC SPECIAL.

B. OBIECTUL MATERIAL.

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII

A. SUBIECTUL ACTIV.

B. SUBIECTUL PASIV.

SECŢIUNEA A III-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ

A. ELEMENTUL MATERIAL.

B. URMAREA IMEDIATĂ

C. RAPORTUL DE CAUZALITATE

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ.

§ 3. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

A. FORME.

B. MODALITĂŢI.

C. SANCŢIUNI.

 

CAPITOLUL XI: NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR PRIVIND IMPORTUL DE DEŞEURI ŞI REZIDUURI

SECŢIUNEA I: CONŢINUTUL LEGAL

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢII PREEXISTENTE

§ 1. OBIECTUL INFRACŢIUNII

A. OBIECTUL JURIDIC SPECIAL.

B. OBIECTUL MATERIAL.

§ 2. SUBIECŢII INFRACŢIUNII

A. SUBIECTUL ACTIV.

B. SUBIECTUL PASIV.

SECŢIUNEA A III-A: CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ

A. ELEMENTUL MATERIAL.

B. URMAREA IMEDIATĂ.

C. RAPORTUL DE CAUZALITATE.

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ.

§ 3. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

A. FORME.

B. MODALITĂŢI.

C. SANCŢIUNI.

 

B I B L I O G R A F I E  
 
-          George Antoniu, Marin Popa, Ştefan Daneş, “Codul penal pe înţelesul tuturor”, Bucureşti, 1976.
-          Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Victor, Bucureşti, 2001.
-          Vasile Bercheşan, Ion N. Dumitraşcu, "Probele şi mijloacele de probă", Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.
-          Vasile Bercheşan, „Cercetarea penală (Criminalistica – teorie şi practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura ICAR, Bucureşti, 2002.
-          Valeriu Bogdănescu, ş.a. "Probleme de drept din deciziile curţii Supreme de Justiţie (1990-1992)", Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995.
-          Coca-Cozma Maria, “Infracţiuni economice prevăzute în Codul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
-          Ştefan Daneş, “Repertoriu de practică judiciară în materie penală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989.
-          Gheorghe Diaconescu, “Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
-          V. Dobrinoiu, G. Nistoreanu, “Drept penal, partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997.
-          V. Dobrinoiu, N. Conea, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-          Vintilă Dongoroz, “Curs de procedură penală”, ediţia a II-a, Bucureşti, 1942.
-          Vintilă Dongoroz ş. a. "Explicaţii teoretice ale Codului penal român", vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.
-          V. Dongoroz ş.a., Explicaţii ale Codului de procedură penală român, Vol. I, Partea generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
-          V. Dongoroz, S. Kahane, I.Oancea, I.Fodor, T.Petrovici, “Infracţiuni contra avutului obştesc”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963.
-          S. A. Golunski, „Criminalistica”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
-          Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, I. Molnar, V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
-          Gh. Nistoreanu, I. Pascu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, A. Boroi, V. Lazăr, “Drept penal –curs selectiv pentru examenul de licenţă”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2001.
-          Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generală", vol. III, Tipografia Naţională Cluj, 1947.
-          Oliviu Augustin Stoica, “Drept penal, partea specială”, Editura Ştinţinfică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
-          M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”, Editura de Stat, 1950.
-          Camil Suciu, “Criminalistica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
-          Gr. Theodoru, L. Moldovan, "Drept procesual penal", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
-          T. Vasiliu ş.a., „Codul penal al României comentat şi adnotat”, Partea specială, Vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
-          Nicolae Volonciu, "Tratat de procedură penală”, partea generală", vol. I şi II, Editura Paideia, Bucureşti, 1995.
-          „Practica judiciară penală”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei Române, 1992.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunile economice
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiunile economice

Infractiunile economice

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker