Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii

Descriere

Autorii acestei cărţi sunt magistraţi, avocaţi din cadrul unor prestigioase case de avocatură (Piperea şi Asociaţii, NNDKP, David şi Baias etc.) şi cadre universitare. Lucrarea Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii reprezintă o primă abordare integrală a Noului Cod civil, care, departe de a fi exhaustivă, tratează atât noile instituţii din dreptul privat român, cât şi pe cele vechi, deja consacrate. Fiecare articol este analizat, încercându-se o primă explicitare a noilor reglementări.

Esenţială pentru această lucrare este realizarea corelaţiilor între vechea reglementare şi cea nouă, fiind subliniate asemănările şi deosebirile dintre acestea. Corelaţiile au menirea de a face trimitere la instituţiile care şi-au păstrat aceeaşi reglementare sau una asemănătoare, fiind facilitată valorificarea doctrinei şi jurisprudenţei bazate pe vechiul Cod civil.

Sunt făcute trimiteri la vechile reglementări din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 31/1954, Decretul nr. 167/1958 etc. Printre elementele de noutate pe care le aduce Noul Cod civil, tratate în prezenta lucrare, amintim, pe scurt: transformarea comerciantului în profesionist, separaţia de patrimonii (fiducia), administrarea bunurilor altuia, convenţiile matrimoniale, modificarea regimului juridic al prescripţiei şi al termenelor de decădere, inalienabilitatea şi insesizabilitatea convenţională a bunurilor, modificările aduse în materia garanţiilor (ipoteca legală, ipoteca mobiliară, dreptul de retenţie), modificările aduse în materia dobândirii bunurilor imobile, modificările în materia răspunderii civile delictuale, în materia măsurilor de ocrotire a persoanei fizice, reglementarea in extenso a modalităţii de încheiere a contractelor la distanţă, apariţia unei noi sancţiuni de drept civil ce avea o existenţă timidă până la adoptarea Noului Cod civil (considerarea unei clauze ca nescrisă).

Astfel, pe de o parte, cartea reprezintă un instrument de lucru pentru toţi specialiştii dreptului privat, şi nu numai, oferind informaţii de bază care pot servi drept suport în activitatea judiciară şi extrajudiciară.

Pe de altă parte, lucrarea are natura unui ghid, a unei introduceri, pentru specialiştii în alte ramuri de drept, în vreme ce, pentru studenţi şi justiţiabil, îndeplineşte un rol de familiarizare a acestora cu domeniul, deopotrivă de vast şi, pe alocuri, sinuos, al dreptului privat. Autorii nu îşi propun un comentariu amplu, dar reuşesc, cu simţ juridic responsabil şi bine dozat, să ofere soluţii provocărilor generate de Noul Cod civil, prin notele, corelaţiile şi explicaţiile care însoţesc textul de lege.

 

Colectivul de autori:

1. Atanasiu Ana-Gabriela - drd., avocat Piperea & Asociaţii
2. Dimitriu Alexandru - drd., avocat Piperea & Asociaţii
3. Dobre Adriana-Florentina - avocat RTPR Allen & Overy
4. Dumitru Dragoş-Nicolae - dr., cadru didactic Universitatea "Nicolae Titulescu", director adjunct INM
5. Georgescu-Banc Adrian - avocat Şerban & Asociaţii
6. Ionescu Radu-Alexandru - avocat NNDKP
7. Paraschiv Mihaela - judecător Curtea de Apel Bucureşti
8. Pădurariu Ioana - dr., cadru didactic Universitatea "Nicolae Titulescu"
9. Piperea Mirela - avocat Piperea & Asociaţii
10. Piperea Petre - avocat Piperea & Asociaţii
11. Răţoi Alexandru-Şerban - avocat Piperea & Asociaţii
12. Slujitoru Alex-Ionel - avocat David şi Baias
13. Sorescu Irina - avocat Piperea & Asociaţii
14. Şerban Mihaela - avocat CI Mihaela Şerban
15. Uluitu Gabriel-Aurelian - dr., avocat CI, cadru didactic Universitatea "Nicolae Titulescu"
16. Văduva Cosmin-Marian - dr., consilier juridic MKB Romexterra Bank SA

 


 

PROMO


Din 9 noiembrie 2011 - pe stoc Noul Cod Civil Republicat - Ad Litteram,

EDIŢIE CARTONATĂ, INTERIOR CUSUT, 

HÂRTIE DE CALITATE SUPERIOARĂ, COTOR ROTUND 

Un adevărat instrument de lucru pentru birou!

Noul Cod Civil. Ad litteram (Editie cartonata, noiembrie 2011)

CLICK PENTRU DETALII


 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pret de lista: Lei (Ron) 159.00
Pretul nostru: Lei (Ron) 135.15
Discount: Lei (Ron) 23.85 (15.00%)
Cantitate:

Din Cuprins:

Titlul preliminar. Despre legea civilă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

Cartea I. Despre persoane

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Persoana fi zică

Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fi zice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu

Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii

Capitolul II. Respectul datorat fi inţei umane şi drepturilor ei inerente

Secţiunea 1. Dispoziţii comune .

Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fi zice

Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane .

Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său

Capitolul III. Identifi carea persoanei fi zice

Secţiunea 1. Numele

Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa

Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă

Titlul III. Ocrotirea persoanei fi zice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Tutela minorului .

Secţiunea 1. Deschiderea tutelei

Secţiunea a 2-a. Tutorele

Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie .

Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei

§1. Dispoziţii generale

§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului.

Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei

Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc

Capitolul IV. Curatela

Titlul IV. Persoana juridică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înfi inţarea persoanei juridice .

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exerciţiu

§2. Funcţionarea persoanei juridice

§3. Dispoziţii speciale

Capitolul IV. Identifi carea persoanei juridice .

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale .

Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale

Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale

Cartea a II-a. Despre familie

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Căsătoria

Capitolul I. Logodna

Capitolul II. Încheierea căsătoriei

Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei

Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei .

Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei

Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei

Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei

Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor

Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

§1. Despre regimul matrimonial în general

§2. Locuinţa familiei

§3. Cheltuielile căsătoriei .

§4. Alegerea regimului matrimonial

Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale

Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri

Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale

Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial

§1. Modifi carea convenţională

§2. Modifi carea judiciară

Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei

Secţiunea 1. Cazurile de divorţ .

§1. Dispoziţii generale

§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară

§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială

§4. Divorţul din culpă

§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ .

Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului

§1. Data desfacerii căsătoriei

§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi

§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi

I. Efecte cu privire la regimul matrimonial

II. Dreptul la despăgubiri

III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi

IV. Prestaţia compensatorie

§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori

Titlul III. Rudenia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Filiaţia

Secţiunea 1. Stabilirea fi liaţiei

§1. Dispoziţii generale

§2. Prezumţia de paternitate

§3. Recunoaşterea copilului

§4. Acţiuni privind fi liaţia

I. Contestarea fi liaţiei

II. Acţiunea în stabilirea fi liaţiei faţă de mamă

III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei

IV. Acţiuni privind fi liaţia faţă de tatăl din căsătorie

V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la fi liaţie

Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator

Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului

Capitolul III. Adopţia .

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei

§1. Persoanele care pot fi adoptate

§2. Persoanele care pot adopta

§3. Consimţământul la adopţie

Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei

Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei

Titlul IV. Autoritatea părintească

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti

Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti

Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

Titlul V. Obligaţia de întreţinere

Capitolul I. Dispoziţii generale ..

Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează

Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere

Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere

 

Cartea a III-a. Despre bunuri

......................................................................... 

 


 

PROMO

 


 

Din 9 noiembrie 2011 - pe stoc Noul Cod Civil Republicat - Ad Litteram,

EDIŢIE CARTONATĂ, INTERIOR CUSUT, 

HÂRTIE DE CALITATE SUPERIOARĂ, COTOR ROTUND 

Un adevărat instrument de lucru pentru birou!

Noul Cod Civil. Ad litteram (Editie cartonata, noiembrie 2011)

CLICK PENTRU DETALII


 

 

Autor: Colectiv autori
Titlul cartii: Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii
Producator: C.H. Beck
Data aparitiei: 17 Oct 2011
ISBN: 978-973-115-945-4
Numar de pagini: 1056

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii

Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii

Pret de lista: Lei (Ron) 159.00
Pretul nostru: Lei (Ron) 135.15
Discount: Lei (Ron) 23.85 (15.00%)

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker