Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cresterea puilor destinati productiei de carne. Ghid normativ

Descriere

EXTRAS:

Detectarea Salmonella spp se efectuaeaza in conformitate cu norma EN ISO 6579, amendamentul 1, "Microbiologia alimentelor si a hranei pentru animale - Metoda orizontala de detectare a Salmonella spp. - Amendamentul 1: Anexa D: Detectarea Salmonella spp. in fecale de animale si in probele de mediu din etapa de productie primara" al Organizatiei Internationale de Standardizare.

  • Cod: 978-606-93382-2-3
  • Producator: Editura Gramen
  • Greutate: 0.000 Kgs
  • Evaluare: Evaluare: 10
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Cantitate:

 - CUPRINS -

 
PARTEA I. PROTECŢIA ŞI BUNĂSTAREA PUILOR DESTINAŢI PRODUCŢIEI DE CARNE
 
Ordin nr. 30 din 30 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne
 
Normă sanitară veterinară privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne
Capitolul I. Obiectul şi domeniul de aplicare
Capitolul II. Definiţii
Capitolul III. Cerinţe referitoare la creşterea puilor
Capitolul IV. Instruire şi consiliere pentru persoanele 
implicate în creşterea puilor
Capitolul V. Inspecţii şi sancţiuni
ANEXE
Anexa Nr. 1 la norma sanitară veterinară. Cerinţe referitoare la exploataţii
Anexa Nr. 2 la norma sanitară veterinară. Cerinţe de practicare a unei densităţi de populare sporite
I. Cerinţe referitoare la notificări şi documentare
II. Cerinţe referitoare la verificarea parametrilor de mediu
Anexa Nr. 3 la norma sanitară veterinară. Monitorizarea şi necontroalele în abator
Anexa Nr. 4 la norma sanitară veterinară. Formarea
Anexa Nr. 5 la norma sanitară veterinară. Criteriile de utilizare a unei densităţi de populare sporite
 
Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă
 
Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne
ANEXE
Anexa I. Cerinţe referitoare la exploataţii
Anexa II. Cerinţe de practicare a unei densităţi de populare sporite
Anexa III. Monitorizarea şi urmărirea în abator
Anexa IV. Formarea
Anexa V. Criteriile de utilizare a unei densităţi de populare sporite
 
 
PARTEA A II-A. PREVENIREA ŞI COMBATEREA BOLILOR
 
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară
Capitolul I. Dispoziţii introductive
Capitolul II. Obiective comunitare
Capitolul III. Programe de control
Capitolul IV. Metode de control
Capitolul V. Schimburi
Capitolul VI. Laboratoare
Capitolul VII. Execuţia
Capitolul VIII. Dispoziţii generale şi finale
 
ANEXE
Anexa I. Zoonozele şi agenţii zoonotici pentru care sunt stabilite obiective comunitare de reducere a prevalentei în conformitate cu articolul 4
Anexa II. Supravegherea zoonozelor şi agenţilor zoonotici enumeraţi în Anexa I
A. Cerinţe generale aplicate programelor naţionale de control
B. Cerinţe minime de eşantionare
C. Cerinţe specifice privind efectivele de reproducţie din specia gallus gallus şi curcanii de reproducţie
D. Cerinţe specifice privind efectivele de găini ouătoare
E. Exigenţe specifice privind carnea proaspătă
Anexa III. Criterii specifice pentru stabilirea serotipurilor de salmonella relevante din punctul de vedere al sănătăţii publice
 
Regulamentul (UE) nr. 200/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului
Anexă. Programul de teste necesar pentru verificarea realizării obiectivului Uniunii menţionat la articolul 1 alineatul (2)
1. Cadrul de prelevare de probe
2. Monitorizarea puilor de carne
2.1. Frecvenţa eşantionării
2.2. Protocol de prelevare a probelor
2.2.1. Instrucţiuni generale pentru eşantionare
2.2.2. Instrucţiuni specifice pentru anumite tipuri de exploataţii
2.2.3. Eşantionarea efectuată de autoritatea competentă
2.2.4. Transportul
3. Analize de laborator
3.1. Pregătirea eşantioanelor
3.2. Metoda de detectare
3.3. Serotipizarea
3.4. Metode alternative
3.5. Depozitarea tulpinilor
4. Rezultate şi raportare
4.1. Calcularea prevalenţei pentru verificarea realizării obiectivului Uniunii
4.2. Raportare
 
 
PARTEA A III-A. RECOMANDĂRI ŞI SFATURI PRACTICE
 
Ghid privind bunele practici de igienă pentru prevenirea şi combaterea microorganismelor patogene, în special cu referire la prezenţa salmonellei în efectivele de păsări din specia gallus gallus (pui de carne) crescute pentru carne - la ferme şi în timpul prinderii, a încărcării şi a transportului acestora
Prefaţă
Cuprins
Introducere
A. La fermă
1. Biosecuritatea
2. Managementul
3. Monitorizarea şi procedurile de recoltare a probelor
4. Curăţenia şi dezinfecţia
B. Prinderea, încărcarea în cuşti şi transportul păsărilor vii
1. Depopularea: instrucţiuni privind igiena pe durata prinderii şi a încărcării în cuşti
2. Transportul animalelor vii: instrucţiuni privind igiena în timpul transportului
C. Păstrarea evidenţelor, transferul de date şi comunicarea
1. Evidenţe
2. Păstrarea evidenţelor
3. Comunicarea externă
Anexe
I. Trimiteri la legislaţie, la planuri de calitate şi la alte surse
II. Laboratoare autorizate
III. Definiţii
IV. Listă de verificare pentru pregătirea unui plan elaborat în vederea măsurilor de biosecuritate şi a celor privind curăţenia şi dezinfecţia unităţilor de pui de carne şi pentru mijloacele de transport
Titlul cartii: Cresterea puilor destinati productiei de carne. Ghid normativ
Producator: Gramen
Data aparitiei: Martie 2013
ISBN: 978-606-93382-2-3
Numar de pagini: 158
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosare

by Admin, 16 Dec 2014

Un ghid normativ (legislativ) excelent pentru cei care desfasoara astfel de activitati!

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker