Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actul juridic civil

Descriere

Tradiţional, actul juridic civil este definit a fi manifestarea de voinţă săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic [A. Ionaşcu, Drept civil. Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p. 76].

Privit ca o categorie distinctă în raport cu faptul juridic civil - actul juridic civil este „o manifestare de voinţa unilaterală, bilaterală sau multilaterală săvârşită cu intenţia de a stabili, modifica sau stinge potrivit dreptului obiectiv raporturi juridice, cu condiţia ca de existenta acestei intenţii să depindă însăşi producerea efectelor juridice” [D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1969, p. 14].

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

CUPRINS

ACTUL JURIDIC CIVIL

 

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND DEFINIREA SI TIPOLOGIA ACTULUI JURIDIC CIVIL

1.1. Notiunea si definirea actului juridic civil

1.2. Clasificarea actelor juridice civile

 

CAPITOLUL 2: CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL

2.1. Definirea si clasificarea conditiilor de validitate ale actului juridic civil

2.2. Conditiile de validitate ale actului juridic civil

2.2.1. Capacitatea

2.2.2. Consimtamântul

2.2.3. Obiectul actului juridic civil

2.2.4. Cauza actului juridic civil

2.2.5. Forma actului juridic civil

2.3. Modalitatile actului juridic civil

2.3.1. Notiunea de modalitate a actului juridic civil si utilitatea practica a institutiei

2.3.2. Termenul

2.3.3. Conditia

2.3.4. Sarcina

 

CAPITOLUL 3: EFECTELE ACTELOR JURIDICE CIVILE. PRINCIPII

3.1. Definirea notiunii de efecte ale actului juridic civil

3.2. Reglementarea si determinarea efectelor actului juridic civil

3.2.1. Definitie

3.2.2. Reglementarea efectelor actului juridic civil

3.3. Reguli de determinare a efectelor actului juridic civil

3.3.1. Dovedirea actului juridic civil

3.3.2. Interpretarea clauzelor actului juridic civil

3.4. Principiile efectelor actului juridic civil

3.4.1. Definitie, enumerare, reglementare

3.4.2. Principiul fortei obligatorii - “pacta sunt servanda”

3.4.3. Principiul irevocabilitatii actului juridic civil

3.4.4. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil

 

CAPITOLUL 4: NULITATEA - CAUZA DE INEFICACITATE A ACTULUI JURIDIC CIVIL

4.1. Notiunea de nulitate a actului juridic civil

4.2. Fundamentul si functiile nulitatii actului juridic civil

4.3. Criterii de clasificare a nulitatilor actului juridic civil

4.4. Nulitatea si alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil. Elemente de diferentiere

4.4.1. Nulitate-rezolutiune

4.4.2. Nulitate-reziliere

4.4.3. Nulitate-caducitate

4.4.4. Nulitate-caducitate

4.5. Nulitatea absoluta a actului juridic civil

4.5.1. Cauzele de nulitate absoluta

4.5.2. Regimul juridic al nulitatii absolute a actului juridic civil

4.6. Nulitatea relativa a actului juridic civil

4.6.1. Cauzele de nulitate relativa

4.6.2. Regimul juridic al nulitatii relative

4.7. Efectele nulitatii actului juridic civil

4.7.1. Definitia efectelor nulitatii actului juridic civil

4.7.2. Principiile nulitatii actului juridic civil si exceptiile de la aceste principii

A. Principiul retroactivitatii si exceptiile de la acest principiu

B. Principiul repunerii în situatia anterioara. Exceptii

C. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial. Exceptii

4.7.3. Mentinerea efectelor nulitatii actului juridic nul în temeiul unor principii de drept

A. Principiul ocrotirii bunei-credinte

B. Principiul conversiunii actului juridic

C. Principiul validitatii aparentei în drept

D. Principiul raspunderii civile delictuale

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Gh. Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, editia a X-a, revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

- G. Boroi, “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

- Petrica Trusca, „Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizica. Persoana juridica”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005;

- Danut Cornoiu, „Drept civil. Partea generala”, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti 2006;

- E. Lupan, I. Sabau-Pop, „Tratat de drept civil român”, vol. I - Partea generala, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

- Giosan Lucia, Florea Magureanu, „Drept civil”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2004;

- Ovidiu Ungureanu, „Drept civil. Introducere”, Editura All Beck, Bucuresti, 2000;

- Aspazia Cojocaru, „Drept civil. Partea generala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- Mircea Muresan, „Drept civil. Partea generala”, Editura Cordial-Lex, Cluj-Napoca, 1996.

- Cristiana Turianu „Curs de drept civil. Partea generala”, Editura Fundatia „România de Mâine”, Bucuresti, 2002

- C. Hamangiu, Rosetti Balanescu, Al. Baicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. I, Editura Nationala, Bucuresti 1929.

- M. Costin, Marile institutii ale dreptului civil, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982.

- D. Alexandresco, Explicatiune teoretica si practica a dreptului civil român în comparatie cu legile vechi si cu principalele legislatiuni straine, Tipografia Nationala, Iasi, 1900.

- V. Patulea, Principiul libertatii contractuale si limitele sale, în Revista Dreptul, nr. 10/1997;

- D. Cosma, „Teoria generala a actului juridic civil”, Bucuresti, 1969.

- Liviu Pop, „Tratat de drept civil. Obligatiile. Regimul juridic general, Editura All Beck, Bucuresti, 2006

- Ioan Adam, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura All Beck, Bucuresti, 2004;

- Constantin Statescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura All, Bucuresti, 2003.

- C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, cu textul corespunzator francez, italian si belgian, cu trimiteri la doctrina franceza si româna si jurisprudenta completa de la 1868-1926, Vol. IV, Editura Librariei Universala Alcaly & Co, Bucuresti, 1926.

- Ion P. Filipescu, “Drept civil. Teoria generala a obligatiilor”, Editura Actami, Bucuresti, 2000;

- Liviu Pop, “Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Tratat”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998;

- S.D. Carpenaru, Unele precizari în legatura cu clauza penala ca mijloc de întarire a disciplinei contractuale, în Revista româna de drept nr. 5/1967.

- I. Albu, Raspunderea civila contractuala pentru prejudiciile nepatrimoniale, în Dreptul nr. 8/1992.

- I. Albu, Raspunderea civila precontractuala, în Dreptul nr. 7/1993.

- V. Babiuc, V. Stoica, Libertatea contractuala si dreptul constitutional, în Revista Dreptul, nr. 7/1995;

- E. Cârcei “În legatura cu interpretarea legii si a conventiei civile” în Revista Dreptul nr. 1/1999

- Mona-Lisa Pucheanu, „Codul civil. Decizii ale Curtii Constitutionale. Decizii ale Înaltei Curti de Casatie si justitie”, editia actualizata (01.11.2005).

- P. Perju, „Sinteza teoretica a jurisprudentei instantelor din circumscriptia Curtii de Apel Suceava în materie civila”, în Revista Dreptul nr. 5 din 1995.

- Cristian Jora, „Culegere de practica judiciara”, Editura Lumina lex, Bucuresti, 2005

- Cristian Jora, Ingrid Mocanu-Popa, Eugen Iosivoiu, Lucia Uta „Culegere de practica judiciara pe anul 2006”, Editura Lumina lex, Bucuresti, 2007

- P. Perju, Sinteza teoretica a jurisprudentei instantelor judecatoresti din circumscriptia Curtii de Apel Suceava în domeniul dreptului civil si procesual civil (sem. I, 1996), în Revista Dreptul, nr. 2/1997

- O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tabârca, R. Susanu, Curtea de Apel Bucuresti, Culegere de practica judiciara, 1993-1998, Editura All Beck, Bucuresti, 1999,

- N. Craciun, I.L. Dumitriu, A. Nicolae, O. Spineanu-Matei, I. Surdescu, R. Susanu, M. Tabârca, A.I. Tuca, „Culegere de practica judiciara. Curtea de Apel Bucuresti, 1999”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001

- D. Cornoiu, D. Diaconu, N.M. Onciulescu, N. Sularu, C. Gh. Sorescu, E. Otelea, „Culegere de practica judiciara, Curtea de Apel Pitesti, 1998”, Editura All Beck, Bucuresti, 1999

- O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tabârca, R. Susanu, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica judiciara, 1993-1998”, Editura All Beck, Bucuresti, 1999

- D. Lupascu, N. Craciun, S. Marcu, D. Popescu, M. Pucheanu, I.-B. Nestor, A. Nicolae, R. Culea-Moglan, „Culegere de practica judiciara pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucuresti, 2000

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Actul juridic civil
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 104
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Actul juridic civil

Actul juridic civil

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker