Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Administratia si noile tehnologii de informare si comunicare

Descriere

Ultimii ani au reprezentat pentru administraţia publică din România o perioadă de maturizare în procesul de asimilare şi aprofundare a normelor şi practicilor relevante existente în statele Uniunii Europene.

Astfel, au fost dezvoltate noi forme de comunicare între administraţia publică şi cetăţean, a fost implementat sistemul de guvernare electronică – egovernment şi a fost dezvoltat un sistem electronic naţional de informare a cetăţeanului (a se vedea portalul www.e-guvernare.ro).

Totodată, a fost completat cadrul legislativ privind funcţia şi funcţionarii publici, au fost elaborate studii şi analize comparative cu privire la aspectele de interes din domeniul funcţiei publice, au fost realizate progrese în domeniul gestionării carierei şi sistemului informaţional integrat, au fost încheiate parteneriate cu societatea civilă şi s-au implementat programe cu asistenţă comunitară.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

CUPRINS

ADMINISTRAŢIA ŞI NOILE TEHNOLOGII
DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: ELEMENTE DEFINITORII PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA

§ 1. STRUCTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ELEMENTE DE REFORMĂ

§ 2. CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

§ 3. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ. ROLUL EI ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

§ 4. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ÎN VIZIUNEA INSTITUŢIILOR EUROPENE

§ 5. FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ROMÂNEŞTI

 

CAPITOLUL 2: NOI TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

§ 1. ASPECTE PRELIMINARII PRIVIND PREZENŢA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN ACTIVITĂŢILE SECTORULUI PUBLIC

§ 2. ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE APLICAŢIILOR DE TIP E-GOVERNMENT

§ 3. SERVICIILE PUBLICE EGOVERNMENT

§ 4. APLICAŢIILE DE TIP E-GOVERNMENT ÎN ROMÂNIA

4.1. Proiecte pilot lansate de MCTI

4.2. Plata taxelor locale şi impozitelor locale prin Internet

4.3. eTax

4.4. Sistemul de licitaţii electronice

4.5. e-Market

§ 5. INTERNETUL ŞI RELAŢIA CETĂŢEAN – ADMINISTRAŢIE

§ 6.PROGRAME ALE UNIUNII EUROPENE DE NATURĂ A SPRIJINI PROCESUL DE IMPLEMENTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN ROMÂNIA

6.1. Programul eContent

6.2. Programul Safer Internet Action Plan

6.3. Programul IDA II (Interchange Date Administration)

6.4. Programul IST - Information Society Programme

 

CAPITOLUL III: PROIECTE MODERNE DE INFORMARE ŞI COMUNICARE LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN. STUDII DE CAZ

§ 1. SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL. PORTALULWWW.E-GUVERNARE.RO – ETAPĂ ESENŢIALĂ ÎN „REFORMA LA GHIŞEU” A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

§ 2. PROIECTUL „E-ADMINISTRAŢIE” – O NOUĂ FACILITATE DE INFORMARE ELECTRONICĂ PENTRU COMUNITĂŢILE LOCALE

§ 3. CENTRUL DE INFORMARE EUROPEANĂ AL ROMÂNIEI LA BRUXELLES

§ 4. REŢEAUA DE MULTIPLICATORI DE INFORMAŢIE EUROPEANĂ

§ 5. EXTRANET-UL

§ 6. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII EXTERNE DIN CADRUL MINISTERULUI COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

§ 7. PROCESUL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE DERULAT ÎN CADRUL ŞI DE CĂTRE INSTITUTULUI EUROPEAN DIN ROMÂNIA (I.E.R.)

§ 8. CIER – CENTRUL PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂA ROMÂNIEI

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE


- Adam Ioan, „Noţiunea şi natura domeniului public, domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale”, în Revista Dreptul nr. 8/1994;

- Alexandru Ioan, „Administraţia publică. Teorii. Realităţi. perspective”, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;

- Alexandru Ioan, Cărăuşan Mihaela, Bucur Sorin, „Drept administrativ”, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;

- Apostol-Tofan Dana, „Drept administrativ”, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;

- Apostol-Tofan Dana, „Aspecte controversate privind regiile autonome în raport cu legislaţia de după 1990”, în Revista Dreptul nr. 4/2000;

- Apostol-Tofan Dana, Unele consideraţii privind legislaţia în domeniul parteneriatului public privat, Revista de drept public nr. 2/2004;

- Bălan Emil, „Instituţii administrative”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- Chelaru Eugen, „Impactul revizuirii Constituţiei asupra regimului juridic al proprietăţii”, în Revista Dreptul nr. 2/2004;

- David S., „Contractul de concesiune”, Revista „Dreptul” nr. 9/1991;

- Frenţescu L., „Noţiunile de domeniu public şi domeniu privat al statului. Conţinut şi regim juridic”, în Revista Dreptul r. 10-11/1993;

- Giurgiu Liviu, Zaharie Cristian Giuseppe, Drept administrativ. Introducere în studiul dreptului administrativ, Curs Universitar, Volumul I, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006;

- Giurgiu Liviu, Zaharie Cristian Giuseppe, Drept administrativ. Curs Universitar, ediţia a VI-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006;

- Giurgiu Liviu, Zaharie Cristian Giuseppe, „Formele de activitate ale administraţiei publice”, Curs universitar, Volumul II, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2006;

- Giurgiu Liviu, „Consideraţii în legătură cu domeniul public”, în Revista Dreptul nr. 8/1995;

- Matei Ani, „Introducere în analiza sistemelor administraţiei publice”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;

- Matei Lucica, Matei Ani, „Aquis comunitar şi administraţie publică”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;

- Matei Lucica, „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

- Pătulea V., „Dreptul de administrare al regiilor autonome şi instituţiilor publice asupra bunurilor statului şi unităţilor administrativ-teritoriale”, II, în Revista Dreptul nr. 8/1997;

- Popa Eugen, „Regimul juridic al dreptului de administrare asupra bunurilor ce fac parte din domeniul public”, în Revista Dreptul nr. 3/2000;

- Rusu Ion, „Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

- Trăilescu Anton, „Drept administrativ, ediţia a 3-a, Editura All Beck, 2008;

- Trăilescu Anton, „Momentul încheierii actelor de gestiune ale administraţiei publice”, Revista Dreptul nr. 10/1999;

- Trăilescu Anton, „Competenţa instanţelor judecătoreşti în exercitarea controlului de legalitate al actelor de gestiune ale administraţiei publice locale şi pentru soluţionarea litigiilor născute din încheierea şi executarea acestora”, Revista Dreptul nr. 8/1997;

- Ţuca F., Regimul bunurilor concesiunii, Revista Juridica nr. 9/2000;

- Vasile A., Prestarea serviciilor publice prin agenţi privaţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;

- Vedinaş Verginia, Drept administrativ român, ediţia a III-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007;

- Vedinaş Verginia, Lazăr Rozalia Ana, Controlul de constituţionalitate al actelor administrative, în „Juridica” nr. 8/2000;

*** Constituţia României, revizuită în anul 2003;

*** Raportul de ţară al Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în perspectiva aderării, 2004.

*** “Barometrul funcţiei publice în România”, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004.

*** „Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Raport 2003, Bucureşti.

*** “Barometrul funcţiei publice în România”, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004.

*** Legea nr. 188/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 22 martie 2004.

*** Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 577 din 29 iunie 2004.

*** Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003

*** Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.

 

 

 

  

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Administratia si noile tehnologii de informare si comunicare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker