Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Conditiile esentiale de validitate ale actului juridic civil

Descriere

Prin condiţiile actului juridic civil înţelegem elementele din care este alcătuit un asemenea act. În doctrina de specialitate şi în practica judiciară sunt folosite expresii precum: elementele actului juridic, elementele constitutive ale oricărui act juridic, condiţiile de validitate a actului juridic etc.
În mod tradiţional se foloseşte însă terminologia de condiţii de validitate a actului juridic civil. Această terminologie o regăsim în prezent şi în Noul Cod civil.
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 350.00
Cantitate:

CONDIŢIILE ESENŢIALE DE VALIDITATE ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL 

(CONFORM NOULUI COD CIVIL)

 

- CUPRINS -

 

 

Capitolul I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

 

§ 1. Definiţia actului juridic civil

§ 2. Clasificarea actelor juridice civile

§ 3. Condiţiile esenţiale pentru validitatea actului juridic civil. Noţiune şi clasificare

 

 

Capitolul II. CAPACITATEA


§ 1. Capacitatea de a încheia acte juridice civile

§ 2. IncapacităţiCapitolul III. CONSIMŢĂMÂNTUL


§ 1. Definiţia consimţământului

§ 2. Condiţiile de validitate a consimţământului

2.1. Consimţământul să fie serios - exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice

2.2. Consimţământul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză - să provină de la o persoană cu discernământ

2.3. Consimţământul să fie liber - să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ

§ 3. Viciile de consimţământ

3.1. Eroarea

3.2. Dolul

3.3. Violenţa 

3.4. LeziuneaCapitolul IV. OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL

§ 1. Noţiune

§ 2. Condiţii de validitateCapitolul V. CAUZA SAU SCOPUL ACTULUI JURIDIC CIVIL

§ 1. Noţiune

§ 2. Condiţii 

§ 3. Proba cauzeiCapitolul VI. FORMA ACTULUI JURIDIC CIVILCapitolul VII. CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE 

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

- Adam I., „Drept civil. Obligaţiile. Contractul în reglementarea NCC”, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;

- Adam I., „Drept civil. Drepturile reale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

- Albu, I., „Drept civil. Contractul si răspunderea contractuală”, Editura Dacia, 1994;

- Anghel I. M., Deak Fr., Popa M. F., „Răspunderea civilă”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;

- Avram M., „Actul unilateral în dreptul privat”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006;

- Baias Fl. A., „Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003;

- Baias Fl. A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I., (coordonatori), „Noul Cod civil. comentariu pe articole (art. 1-2.664)”, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012;

- Bîrsan C., „Drept civil. Drepturile reale principale”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

- Bîrsan C., Pivniceru M., Gaiţă M., „Drepturile reale”, Bucureşti, 1997;

- Beleiu Gh., „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, ediţia a XI-a, revăzută şi adăugită de Nicolae M., Truşcă P., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

- Boroi G., „Drept civil. Partea generală. Persoanele”, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

- Boroi G., Anghelescu C.A., „Curs de drept civil. Partea generală. Conform Noului Cod civil”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;

- Boroi G., Stănciulescu L., „Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;

- Chelaru E., „Drept civil. Partea generală”, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

- Chirică D., „Eroarea, viciu de consimţământ în materie contractuală”, în Revista „Dreptul” nr. 7/2005;

- Chivu G., „Simulaţia în teoria şi practica dreptului”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2001;

- Cojocaru O., „Drept civil. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

- Cosma D., „Teoria generală a actului juridic civil”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969;

- Cosmovici P., (coord.), „Tratat de drept civil”, Vol. I – „Partea generală”, Editura Academiei, Bucureşti, 1989;

- Crăciunescu C. M., „Aplicaţii ale teoriei aparenţei în drept”, Juridica nr. 6/2000;

- Deak Fr., „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Editura Actami, Bucureşti, 1999;

- Deak Fr., „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Vol. I – „Vânzarea-cumpărarea. Schimbul”, ediţia a IV-a actualizată de Lucian Mihai, Romeo Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

- Deak Fr., „Tratat de drept succesoral”, ediţia a II-a, actualizată şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002 (reeditată 2008);

- Deak Fr., Cărpenau St., „Contracte civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993;

- Deleanu I., „Cunoaşterea legii şi eroarea de drept”, în Revista „Dreptul” nr. 7/2004;

- Diaconescu H., „Elementele structurale ale violenţei, viciu al voinţei juridice”, în Revista „Dreptul” nr. 9/1998;

- Dogaru I., „Tratat de drept civil român”, Vol. 1, Editura Europa, Craiova, 1996;

- Dogaru I., Cercel S., „Drept civil. Partea generală”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

- Dogaru I., Sâmbrian T., „Drept civil român. Tratat. Teoria generală a drepturilor reale”, Vol. II, Editura Europa, Craiova, 1996;

- Duţu M., „Consideraţii referitoare la mandatul special”, în Revista „Dreptul” nr. 4/2006;

- Emese F., „Dreptul familiei în reglementarea NCC”, ediţia 4, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;

- Filipescu, I.P., „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami, Bucureşti, 1994;

- Filipescu I.P., Filipescu A.I., „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, ediţia revăzută şi completată 2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

- Ghimpu S., Grossu S., „Capacitatea şi reprezentarea persoanelor fizice”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960;

- Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., Băicoianu Al., „Tratat de drept civil român”, Vol. II, ediţie îngrijită de D. Rădescu, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;

- Ionaşcu T, Barasch E.A., „Tratat de drept civil. Partea generală”, Vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1967;

- Kocsis J., „Excepţia de neexecutare, sancţiune a neîndeplinirii obligaţiilor civile contractuale”, în Revista „Dreptul”, nr. 4/1999;

- Kocsis J., „Unele aspecte teoretice şi practice privind eroarea de drept”, în Revista „Dreptul” nr. 8/1992;

- Lupan E., Sabău-Pop I., „Tratat de drept civil”, Vol. I, Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

- Macovei C., „Contracte civile”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006;

- Mureşan M., „Drept civil. Partea generală”, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1992;

- Neculaescu S., „Examen critic al reglementării viciilor de consimţământ în proiectul noului Cod civil”, în Revista „Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice” – Universitatea „Valahia” Târgovişte, nr. 13/2009 - (www.analefsj.ro);

- Nicolae A. G., Uliescu M., „Instituţii de drept civil în Noul Cod civil”, Bucureşti, 2010;

- Nicolae M., „Tratat de prescripţie extinctivă”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

- Nicolae M., „Probleme de drept tranzitoriu. Legea aplicabilă nulităţii actului juridic civil” (I), în RRDP nr. 6/2007;

- Nicolae M., „Tratat de publicitate imobiliară”,  Vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

- Pătulea V., „Sinteză teoretică şi de practică judiciară comparată referitoare la condiţiile de valabilitate a contractului. Obiectul determinat”, în Revista „Dreptul” nr. 5/2007;

- Pivniceru M.M., Moldovan C., „Prescripţia extinctivă şi principalele acţiuni în justiţie”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;

- Pivniceru M.M., „Sediul materiei privind stipulaţia pentru altul în cazul contractului de rentă viageră”, în C.J., nr. 1/2005;

- Pop L., „Acţiunea pauliană”, în Revista „Curierul Juridic” nr. 4/2006;

- Pop L., „Acţiunea pauliană”, în Revista „Curierul Juridic” nr. 5/2006;

- Pop L., „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Chemarea, Iaşi, 1996;

- Pop L., Popa I.F., Vidu S.I., „Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile. Conform Noului Cod civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

- Popa I. F., „Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod civil”, RRDP nr. 6/2010;

- Popa, I.F., „Dolul şi obligaţia de informare în contractele sinalagmatice”, în Revista „Dreptul” nr. 7/2002,

- Popa I.F., „Discuţii privind cauza morală şi ilicită în raporturile contractuale dintre concubini”, în Revista „Dreptul” nr. 10/2001;

- Prediger E.J., „Introducere în dreptul civil. Raportul juridic civil, actul juridic civil şi prescripţia extinctivă, conform Noului Cod civil”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;

- Prescure T., „Ciurea Andreea, Contracte civile”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;

- Stătescu C., Bîrsan C., „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, ediţia a IX-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

- Stătescu C., Bîrsan C., „Drept civil. Drepturi reale”, Universitatea Bucureşti, 1988;

- Stoica V., „Declaraţia unilaterală de rezoluţiune” în Revista „Dreptul” nr. 8/2006;

- Truşcă P., „Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică. Persoana juridică”, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

- Truşcă P., „Drept civil. Introducere în dreptul civil”, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2007;

- Turcu I., „Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligaţii: art. 1.164.1.649. Comentarii şi explicaţii”, ediţia 2, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;

- Ungureanu O., „Drept civil. Introducere”, ediţia 8, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

- Ungureanu O., Munteanu C., „Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;

- Urs I.R., Todică C., „Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică”, Editura Universitară, Bucureşti, 2007;

- Vasilescu, P., „Drept civil. Obligaţii” (în reglementarea Noului Cod civil), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;

- Vasilescu P., „Manifestări de voinţă nonjuridice”, în Revista „Pandectele Române”, Supliment, nr. 1/2003;

- Văduva D., „Definiţia şi caracterul declarativ al contractului de tranzacţie”, în Revista „Dreptul” nr. 3/2002;

- Zamsa, E.C., „Teoria impreviziunii. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă”, Editura Hamngiu, Bucureşti, 2006;

- Noul Cod civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, republicată în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011);

- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of nr. 409 din 10 iunie 2011 (rectificare în M. Of nr. 489 din 8 iulie 2011);

- O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011;

- Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012;

- Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic, publicată în M. Of. nr. 483 din 5 iulie 2002, republicată în M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006;

- Legea nr. 121 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, publicată în M. Of. nr. 403 din 10 mai 2006;

- Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, publicată în M. Of. nr. 429 din 31 iulie 2001;

- Directiva 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juridice privind serviciile societăţii informaţionale, în special comerţul electronic în piaţa internă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 178/2000;

- www.scj.ro - site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României;

- I.C.C.J., Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1020 din 28 februarie 2012;

- I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 2710 din  20 aprilie 2012 – www.scj.ro

- I.C.C.J., Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 3138 din 12 iunie 2012;

- I.C.C.J., Secţia I civilă, Decizia nr. 8577 din 6 decembrie 2011;

- I.C.C.J., Secţia comercială, Decizia nr. 549 din 8 februarie 2011;

- I.C.C.J., Secţia comercială, Decizia nr. 442 din 2 februarie 2011;

- I.C.C.J., Secţia comercială, Decizia nr. 1646 din 18 aprilie 2011;

- I.C.C.J., Secţia comercială, Decizia nr. 3628 din 2 noiembrie 2010;

- I.C.C.J., Secţia comercială, Decizia nr. 3801 din 10 noiembrie 2010;

- I.C.C.J, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr.  434 din 27 ianuarie 2010; 

- I.C.C.J, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6587 din 11 iunie 2009;

- I.C.C.J, Secţia comercială, Decizia nr. 1970 din 19 iunie 2009;

- I.C.C.J., Secţia comercială, Decizia nr. 281 din 4 februarie 2009;

- I.C.C.J, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr.  8328 din 15 octombrie 2009;

- I.C.C.J., Secţia comercială, Decizia nr. 3577 din 28 noiembrie 2008;

- I.C.C.J, Secţia comercială, Decizia nr. 827 din 29 februarie 2008;

- I.C.C.J., Secţia comercială, Decizia nr. 3786 din 16 decembrie 2008;

- I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2471 din 14 aprilie 2008; 

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 8434 din 18 decembrie 2007;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 2556 din 22 martie 2007;

- I.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 4057 din 11 decembrie 2007;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 5013 din 19 iunie 2007;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 1656 din 15 februarie 2006;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 3139 din 20 aprilie 2005;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 1918 din 10 martie 2005;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 2296 din 22 martie 2005;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 446 din 25 ianuarie 2005;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 7246 din 27 septembrie 2005;

- I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 5457 din 6 octombrie 2004;

- C.S.J., Secţia civilă, Decizia nr. 1753 din 6 mai 2003.

 

 

Titlul lucrarii: Conditiile esentiale de validitate ale actului juridic civil
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2013
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker